Nhiều thông tin tạo động lực, hy vọng mới cho Giáo dục

Nhiều thông tin tạo động lực, hy vọng mới cho Giáo dục

Công khai thông tin và tiếp nhận phản biện về ứng viên chức danh GS, PGS

Công khai thông tin và tiếp nhận phản biện về ứng viên chức danh GS, PGS

Nhiều ứng viên xét chức danh Giáo sư năm nay 38 tuổi, Phó giáo sư 31 tuổi

Nhiều ứng viên xét chức danh Giáo sư năm nay 38 tuổi, Phó giáo sư 31 tuổi

Năm 2019, Việt Nam sẽ có thêm 441 giáo sư, phó giáo sư mới?

Năm 2019, Việt Nam sẽ có thêm 441 giáo sư, phó giáo sư mới?

Ông Phạm Đức Chính được đề nghị xét đặc cách giáo sư

Ông Phạm Đức Chính được đề nghị xét đặc cách giáo sư

'Trường hợp đặc biệt' được đề nghị công nhận giáo sư năm 2019 là ai?

'Trường hợp đặc biệt' được đề nghị công nhận giáo sư năm 2019 là ai?

Xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2019: Đã có 441 ứng viên đủ điều kiện

Xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2019: Đã có 441 ứng viên đủ điều kiện

441 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

441 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

488 ứng viên được đề nghị xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

488 ứng viên được đề nghị xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Có bao nhiêu ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019?

Có bao nhiêu ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019?

Công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện xét GS, PGS năm 2019

Công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện xét GS, PGS năm 2019

441 ứng viên lọt vào danh sách xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019

441 ứng viên lọt vào danh sách xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Những điều đặc biệt trong đề nghị xét công nhận giáo sư năm 2019

Những điều đặc biệt trong đề nghị xét công nhận giáo sư năm 2019

Bao nhiêu ứng viên đủ điều kiện xét GS, PGS năm 2019?

Bao nhiêu ứng viên đủ điều kiện xét GS, PGS năm 2019?

116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019

116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công bố ứng viên GS, PGS qua 'vòng' xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành