TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG ĐB TRIỆU THẾ HÙNG NÓI VỀ LUẬT THANH NIÊN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG ĐB TRIỆU THẾ HÙNG NÓI VỀ LUẬT THANH NIÊN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ VẤN ĐỀ THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG THUỘC QUẬN,THỊ XÃ TẠI HÀ NỘI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ VẤN ĐỀ THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG THUỘC QUẬN,THỊ XÃ TẠI HÀ NỘI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHỮA CHÁY

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHỮA CHÁY

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN VĂN CHIẾN, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN VĂN CHIẾN, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHẢI CỤ THỂ HÓA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHẢI CỤ THỂ HÓA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG QUÀNG VĂN HƯƠNG , ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG QUÀNG VĂN HƯƠNG , ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM NHƯ HIỆP, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM NHƯ HIỆP, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

HÀNG HÓA KHÔNG RÕ XUẤT XỨ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

HÀNG HÓA KHÔNG RÕ XUẤT XỨ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ TÔN NGỌC HẠNH, ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ TÔN NGỌC HẠNH, ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HÀ SỸ ĐỒNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HÀ SỸ ĐỒNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN THIẾU TƯỚNG ĐẶNG NGỌC NGHĨA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN THIẾU TƯỚNG ĐẶNG NGỌC NGHĨA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM VĂN HÒA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM VĂN HÒA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG TRẦN VĂN MÃO, ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG TRẦN VĂN MÃO, ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HOÀNG ĐỨC THẮNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HOÀNG ĐỨC THẮNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: ĐẠI BIỂU HÀI LÒNG VỚI TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA CÁC BỘ TRƯỞNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: ĐẠI BIỂU HÀI LÒNG VỚI TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA CÁC BỘ TRƯỞNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: KIÊN QUYẾT TRẤN ÁP TỘI PHẠM MA TÚY

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: KIÊN QUYẾT TRẤN ÁP TỘI PHẠM MA TÚY

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ VÕ THỊ NHƯ HOA, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ VÕ THỊ NHƯ HOA, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Clip: Đại biểu QH chất vấn Chánh án Tối cao về vụ cưa gỗ khô

Clip: Đại biểu QH chất vấn Chánh án Tối cao về vụ cưa gỗ khô

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHÁT HUY QUYỀN DÂN CHỦ TRỰC TIẾP VÀ DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN DÂN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHÁT HUY QUYỀN DÂN CHỦ TRỰC TIẾP VÀ DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN DÂN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN THIẾU TƯỚNG ĐẶNG NGỌC NGHĨA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN THIẾU TƯỚNG ĐẶNG NGỌC NGHĨA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM: BỔ SUNG THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SAI VÀO LUẬT SỬA ĐỔI

TIÊU ĐIỂM: BỔ SUNG THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SAI VÀO LUẬT SỬA ĐỔI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HÀ SỸ ĐỒNG,PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HÀ SỸ ĐỒNG,PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG ĐẶNG NGỌC NGHĨA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG ĐẶNG NGỌC NGHĨA, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHẢI SẮP XẾP LẠI CÔNG TÁC TỔ CHỨC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHẢI SẮP XẾP LẠI CÔNG TÁC TỔ CHỨC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN NHANH CHÓNG GIẢI QUYẾT BỨC XÚC CỦA CỬ TRI CẢ NƯỚC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN NHANH CHÓNG GIẢI QUYẾT BỨC XÚC CỦA CỬ TRI CẢ NƯỚC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM NHƯ HIỆP, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM NHƯ HIỆP, ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG:CẦN PHẢI CÓ LỘ TRÌNH ĐỂ TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG:CẦN PHẢI CÓ LỘ TRÌNH ĐỂ TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: NÊN TĂNG THẨM QUYỀN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: NÊN TĂNG THẨM QUYỀN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG:CẦN CÓ SỰ THÔNG THOÁNG TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG:CẦN CÓ SỰ THÔNG THOÁNG TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHAN NGỌC THỌ, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHAN NGỌC THỌ, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ