Giáo viên không có năng lực ra đề kiểm tra còn có nguyên nhân nào khác?

Giáo viên không có năng lực ra đề kiểm tra còn có nguyên nhân nào khác?

Ra đề kiểm tra, một khâu quan trọng và nặng nề trong nhiệm vụ chuyên môn của người thầy, đòi hỏi sự học...
Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Tăng tính chủ động cho giáo viên

Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Tăng tính chủ động cho giáo viên

Giáo viên cũng cần được tập huấn về sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Giáo viên cũng cần được tập huấn về sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1

Học sinh chuyển từ 'biết' sang 'làm' như thế nào trong chương trình mới?

Học sinh chuyển từ 'biết' sang 'làm' như thế nào trong chương trình mới?

Trăn trở của giảng viên nghệ thuật

Trăn trở của giảng viên nghệ thuật

Ông Nguyễn Văn Hiếu nói biên soạn sách giáo khoa rất kỳ công, mất thời gian

Ông Nguyễn Văn Hiếu nói biên soạn sách giáo khoa rất kỳ công, mất thời gian

Chuẩn bị cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Chuẩn bị cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và được bồi dưỡng đầy đủ

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và được bồi dưỡng đầy đủ

Sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Tập huấn cho 4.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

Tập huấn cho 4.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Niềm tin vào đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Niềm tin vào đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Thay đổi, sáng tạo vì học trò

Thay đổi, sáng tạo vì học trò

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên các cấp học thay đổi thầy cô cần biết

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên các cấp học thay đổi thầy cô cần biết

Tập huấn chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Tập huấn chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Bồi dưỡng giáo viên Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Lộ trình dài hơi

Bồi dưỡng giáo viên Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Lộ trình dài hơi

Đà Nẵng sẵn sàng cho chương trình, sách giáo khoa mới

Đà Nẵng sẵn sàng cho chương trình, sách giáo khoa mới

153 giáo viên tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới

153 giáo viên tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới

Nỗi lo cũ cho kế hoạch mới

Nỗi lo cũ cho kế hoạch mới

Tập huấn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu của vị trí việc làm

Bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu của vị trí việc làm