Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai Chương trình GD phổ thông

Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai Chương trình GD phổ thông

Nỗi lo cũ cho kế hoạch mới

Nỗi lo cũ cho kế hoạch mới

Quyền hạn giáo viên có thể là điểm yếu của giáo dục

Quyền hạn giáo viên có thể là điểm yếu của giáo dục

Cơ hội phát triển các trường sư phạm và đội ngũ giáo viên

Cơ hội phát triển các trường sư phạm và đội ngũ giáo viên

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu 4 bộ sách giáo khoa mới

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu 4 bộ sách giáo khoa mới

Hội thảo về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông

Hội thảo về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông

Ninh Thuận: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS/THPT cốt cán

Ninh Thuận: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS/THPT cốt cán

Bao nhiêu giáo viên đã tiếp cận chương trình mới?

Bao nhiêu giáo viên đã tiếp cận chương trình mới?

Sau khi tập huấn ở Bộ về, giáo viên cốt cán sẽ tập huấn lại như thế nào?

Sau khi tập huấn ở Bộ về, giáo viên cốt cán sẽ tập huấn lại như thế nào?

Bồi dưỡng 1.683 giáo viên THCS/THPT cốt cán 10 tỉnh miền Trung

Bồi dưỡng 1.683 giáo viên THCS/THPT cốt cán 10 tỉnh miền Trung

Dạy trẻ lớp 2 môn xác suất thống kê có cần thiết?

Dạy trẻ lớp 2 môn xác suất thống kê có cần thiết?

Sách Mĩ thuật theo hướng phát triển năng lực vừa dạy đại trà, Bộ lại thay sách!

Sách Mĩ thuật theo hướng phát triển năng lực vừa dạy đại trà, Bộ lại thay sách!

Tiên phong đưa STEM vào chương trình đào tạo chính quy

Tiên phong đưa STEM vào chương trình đào tạo chính quy

Lâm Đồng: Tập huấn CTGDPT mới cho 218 giáo viên cốt cán

Lâm Đồng: Tập huấn CTGDPT mới cho 218 giáo viên cốt cán

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng giáo viên cốt cán của 48 tỉnh/thành phố

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng giáo viên cốt cán của 48 tỉnh/thành phố

Vai trò phó hiệu trưởng chuyên môn trong triển khai chương trình GDPT mới

Vai trò phó hiệu trưởng chuyên môn trong triển khai chương trình GDPT mới

Rốt ráo chuẩn bị chương trình phổ thông mới

Rốt ráo chuẩn bị chương trình phổ thông mới

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Bồi dưỡng giáo viên cốt cán

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Bồi dưỡng giáo viên cốt cán

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng 28 nghìn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng 28 nghìn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Hàng chục ngàn giáo viên được bồi dưỡng đón chương trình mới

Hàng chục ngàn giáo viên được bồi dưỡng đón chương trình mới

Bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên tiểu học cốt cán

Bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên tiểu học cốt cán

Cần Thơ: 150 giảng viên tập huấn cho giáo viên cốt cán thực hiện chương trình GDPT mới

Cần Thơ: 150 giảng viên tập huấn cho giáo viên cốt cán thực hiện chương trình GDPT mới

Bồi dưỡng 500 tổ trưởng chuyên môn về thực hiện chương trình GD phổ thông mới

Bồi dưỡng 500 tổ trưởng chuyên môn về thực hiện chương trình GD phổ thông mới

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 8.000 giáo viên

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 8.000 giáo viên

Quảng Bình: Tập huấn bồi dưỡng 210 giáo viên tiểu học cốt cán

Quảng Bình: Tập huấn bồi dưỡng 210 giáo viên tiểu học cốt cán

Tập huấn dồn dập làm người tham gia, người dạy thay và học trò đều vất vả!

Tập huấn dồn dập làm người tham gia, người dạy thay và học trò đều vất vả!

Bồi dưỡng gần 1.900 giáo viên chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Bồi dưỡng gần 1.900 giáo viên chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Sẽ tập huấn 28.000 giáo viên cốt cán về chương trình giáo dục phổ thông mới

Sẽ tập huấn 28.000 giáo viên cốt cán về chương trình giáo dục phổ thông mới

Tập huấn 300 giáo viên cốt cán thực hiện CTGDPT mới

Bồi dưỡng giáo viên 10 tỉnh, thành phố phía Bắc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 1.024 giáo viên cốt cán

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 1.024 giáo viên cốt cán

Tập huấn, bồi dưỡng cho 366 giáo viên tiểu học cốt cán 2 tỉnh miền Trung

Tập huấn, bồi dưỡng cho 366 giáo viên tiểu học cốt cán 2 tỉnh miền Trung

Bồi dưỡng GV tiểu học cốt cán: Chủ động tiếp nhận chương trình mới

Bồi dưỡng GV tiểu học cốt cán: Chủ động tiếp nhận chương trình mới

Đắk Lắk: Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

Đắk Lắk: Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

Chuẩn bị tốt nhất cho dạy học Lịch sử trong chương trình mới

Chuẩn bị tốt nhất cho dạy học Lịch sử trong chương trình mới

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho 500 cán bộ quản lý và giáo viên THPT Hà Nội

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho 500 cán bộ quản lý và giáo viên THPT Hà Nội

Tập huấn nâng cao năng lực sư phạm

Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

Giáo viên sớm nhập cuộc và sẵn sàng... làm mới

Giáo viên sớm nhập cuộc và sẵn sàng... làm mới

Bồi dưỡng giáo viên về giao quyền tự chủ chương trình cho giáo viên tiểu học

Bồi dưỡng giáo viên về giao quyền tự chủ chương trình cho giáo viên tiểu học

Tiền Giang: Nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm soạn giảng E-learning

Tiền Giang: Nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm soạn giảng E-learning