Hãi hùng cảnh ăn cơm trong màn, 'sống chung' với ruồi do Cty Hòa Phát gây ô nhiễm

Hãi hùng cảnh ăn cơm trong màn, 'sống chung' với ruồi do Cty Hòa Phát gây ô nhiễm

Gia cầm Hòa Phát liên tục xả thải gây ô nhiễm: 'Có người nào che đỡ hay không?'

Gia cầm Hòa Phát liên tục xả thải gây ô nhiễm: 'Có người nào che đỡ hay không?'

Người dân xã Đồng Lương bao giờ hết khốn khổ vì gia cầm Hòa Phát xả thải?

Người dân xã Đồng Lương bao giờ hết khốn khổ vì gia cầm Hòa Phát xả thải?

Tập đoàn Hòa Phát 'đẻ' Cty con ở tỉnh... đều dính 'án bức tử' môi trường?

Tập đoàn Hòa Phát 'đẻ' Cty con ở tỉnh... đều dính 'án bức tử' môi trường?

Nhiều công ty thành viên bị xử phạt, Tập đoàn Hòa Phát 'nhờn luật'?

Nhiều công ty thành viên bị xử phạt, Tập đoàn Hòa Phát 'nhờn luật'?

Dân Đồng Lương vẫn thấp thỏm sống cạnh trại gà

Dân Đồng Lương vẫn thấp thỏm sống cạnh trại gà

Nhiều công ty của Tập đoàn Hòa Phát 'bức tử' môi trường ?

Môi trường ô nhiễm do công ty chăn nuôi xả thải

Môi trường ô nhiễm do công ty chăn nuôi xả thải

TĐ Hòa Phát tăng cao doanh thu nông nghiệp... lại 'lềnh phềnh' ô nhiễm môi trường

TĐ Hòa Phát tăng cao doanh thu nông nghiệp... lại 'lềnh phềnh' ô nhiễm môi trường

Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Công ty của Tập đoàn Hòa Phát bức hại môi trường

Công ty của Tập đoàn Hòa Phát bức hại môi trường

Phú Thọ: Cty Gia cầm của Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Phú Thọ: Cty Gia cầm của Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Xả thải ô nhiễm nguồn nước, Gia cầm Hòa Phát bị phạt gần nửa tỷ đồng

Xả thải ô nhiễm nguồn nước, Gia cầm Hòa Phát bị phạt gần nửa tỷ đồng

Trại gà 'bức tử' môi trường bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Trại gà 'bức tử' môi trường bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Nuôi gà gây ô nhiễm: Doanh nghiệp bị phạt kịch khung

Nuôi gà gây ô nhiễm: Doanh nghiệp bị phạt kịch khung

Công ty TNHH một thành viên Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu

Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Công ty Hòa Phát Phú Thọ bị xử phạt hơn 400 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Công ty Hòa Phát Phú Thọ bị xử phạt hơn 400 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

'Bức tử' môi trường, Công ty Hòa Phát bị xử phạt hơn 442 triệu đồng

'Bức tử' môi trường, Công ty Hòa Phát bị xử phạt hơn 442 triệu đồng

Xả thải trái quy định, Công ty Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Xả thải trái quy định, Công ty Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Gây ô nhiễm môi trường, Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt 442 triệu

Gây ô nhiễm môi trường, Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt 442 triệu

Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải 'bức tử' môi trường bị phạt hơn 400 triệu

Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải 'bức tử' môi trường bị phạt hơn 400 triệu

Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Người dân đội mưa kéo đến Công ty Gia cầm Hòa Phát yêu cầu đối thoại

Người dân đội mưa kéo đến Công ty Gia cầm Hòa Phát yêu cầu đối thoại

Phú Thọ: Người dân vây trại gà Hòa Phát vì ô nhiễm môi trường

Phú Thọ: Người dân vây trại gà Hòa Phát vì ô nhiễm môi trường

Dân đội mưa rét kéo nhau đến gia cầm Hòa Phát Phú Thọ yêu cầu đối thoại

Người dân cầu cứu Bộ TN&MT vì Công ty Gia cầm Hòa Phát xả thải gây ô nhiễm

Người dân cầu cứu Bộ TN&MT vì Công ty Gia cầm Hòa Phát xả thải gây ô nhiễm

Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải: Dân kéo nhau lên Bộ TN&MT cầu cứu

Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải: Dân kéo nhau lên Bộ TN&MT cầu cứu

Cuộc sống người dân đảo lộn vì trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ

Cuộc sống người dân đảo lộn vì trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ

Xả thải gây ô nhiễm, người dân lao đao

Xả thải gây ô nhiễm, người dân lao đao

Hòa Phát, gốm sứ Thanh Hà và những công ty từng đầu độc môi trường gây 'rúng động'

Hòa Phát, gốm sứ Thanh Hà và những công ty từng đầu độc môi trường gây 'rúng động'

Chưa có biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường ở Công ty Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ

Chưa có biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường ở Công ty Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ

Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải ô nhiễm môi trường: Sở TN&MT Phú Thọ 'bất lực'?

Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải ô nhiễm môi trường: Sở TN&MT Phú Thọ 'bất lực'?

Vụ ô nhiễm do trại gà xả thải ở Phú Thọ: Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân

Vụ ô nhiễm do trại gà xả thải ở Phú Thọ: Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân

Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải 'bức tử' môi trường, dân 'khốn khổ' thế nào?

Nước hồ đen kịt, cá chết bốc mùi hôi thối do Cty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải

Nước hồ đen kịt, cá chết bốc mùi hôi thối do Cty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải

Ô nhiễm môi trường do tràn bể thải sinh học

Ô nhiễm môi trường do tràn bể thải sinh học

Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải gây ô nhiễm môi trường

Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải gây ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường từ sự cố tràn bể thải sinh học

Ô nhiễm môi trường từ sự cố tràn bể thải sinh học