Nhiều hãng tàu, doanh nghiệp kêu cứu sau vụ chìm tàu Viet Sunintegrity

Nhiều hãng tàu, doanh nghiệp kêu cứu sau vụ chìm tàu Viet Sunintegrity

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Giải phóng luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Giải phóng luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Tối thiểu gần 1 tháng nữa mới đưa được tàu chìm tại Cần Giờ vào bờ

Tối thiểu gần 1 tháng nữa mới đưa được tàu chìm tại Cần Giờ vào bờ

Mất khoảng 30 ngày để đưa tàu VietSun Integrity bị đắm vào bờ

Mất khoảng 30 ngày để đưa tàu VietSun Integrity bị đắm vào bờ

Doanh nghiệp, hãng tàu kêu trời vì ảnh hưởng từ sự cố chìm tàu

Doanh nghiệp, hãng tàu kêu trời vì ảnh hưởng từ sự cố chìm tàu

Nghiên cứu phương án trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Tàu container chìm ở sông Lòng Tàu: Ngư dân và doanh nghiệp lên tiếng

Tàu container chìm ở sông Lòng Tàu: Ngư dân và doanh nghiệp lên tiếng

Đang xem xét phương án trục vớt tàu container chìm trên sông Lòng Tàu

Đang xem xét phương án trục vớt tàu container chìm trên sông Lòng Tàu

Chưa tìm được phương án trục vớt tàu container chìm trên sông Lòng Tàu

Chưa tìm được phương án trục vớt tàu container chìm trên sông Lòng Tàu

Sự cố lớn liên tục xảy ra, bảo hiểm khó giữ tỷ lệ bồi thường 'đẹp'

Sự cố lớn liên tục xảy ra, bảo hiểm khó giữ tỷ lệ bồi thường 'đẹp'

Nghiên cứu phương án trục vớt tàu của chủ tàu Vietsun Integrity

Nghiên cứu phương án trục vớt tàu của chủ tàu Vietsun Integrity

Chốt phương án trục vớt tàu chìm sông Lòng Tàu

Chốt phương án trục vớt tàu chìm sông Lòng Tàu

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Hút thành công 414m³ dầu

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Hút thành công 414m³ dầu

Đề nghị giảm giá cho tàu giảm tải sau vụ chìm tàu ở Cần Giờ

Đề nghị giảm giá cho tàu giảm tải sau vụ chìm tàu ở Cần Giờ

Hỗ trợ tàu thuyền sau vụ chìm tàu container

Hỗ trợ tàu thuyền sau vụ chìm tàu container

Hỗ trợ giá dịch vụ cho tàu lớn sau vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Hỗ trợ giá dịch vụ cho tàu lớn sau vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Hậu trường giải cứu thảm họa tràn dầu vì tàu chìm ở Cần Giờ

Hậu trường giải cứu thảm họa tràn dầu vì tàu chìm ở Cần Giờ

TP.HCM ứng phó sự cố tràn dầu

TP.HCM ứng phó sự cố tràn dầu

Hậu trường giải cứu thảm họa tràn dầu vì tàu chìm ở Cần Giờ

Hậu trường giải cứu thảm họa tràn dầu vì tàu chìm ở Cần Giờ

Phát hiện thêm 8 container dưới đáy sông Lòng Tàu sau vụ chìm tàu ở Cần Giờ

Phát hiện thêm 8 container dưới đáy sông Lòng Tàu sau vụ chìm tàu ở Cần Giờ

Vẫn chưa có phương án trục vớt tàu trọng tải hơn 8.000 tấn chìm trên sông Lòng Tàu

Vẫn chưa có phương án trục vớt tàu trọng tải hơn 8.000 tấn chìm trên sông Lòng Tàu

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Phát hiện thêm 8 container dưới đáy sông Lòng Tàu

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Phát hiện thêm 8 container dưới đáy sông Lòng Tàu

UBND TP.HCM thưởng nóng cho nhóm cứu hộ vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

UBND TP.HCM thưởng nóng cho nhóm cứu hộ vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Khen thưởng tập thể và cá nhân cứu hộ, cứu nạn chìm tàu vận tải ở Cần Giờ

Khen thưởng tập thể và cá nhân cứu hộ, cứu nạn chìm tàu vận tải ở Cần Giờ

Khen thưởng tập thể và cá nhân cứu hộ, cứu nạn chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Khen thưởng tập thể và cá nhân cứu hộ, cứu nạn chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Ứng cứu tàu chìm trên sông Lòng Tàu: Thưởng nóng 1 tập thể và 4 cá nhân

Ứng cứu tàu chìm trên sông Lòng Tàu: Thưởng nóng 1 tập thể và 4 cá nhân

Hàng trăm tấn dầu từ tàu chìm ở Cần Giờ được gom thế nào?

Hàng trăm tấn dầu từ tàu chìm ở Cần Giờ được gom thế nào?

Rà quét, tìm kiếm các container bị chìm trên sông Lòng Tàu

Rà quét, tìm kiếm các container bị chìm trên sông Lòng Tàu

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 21-25/10/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 21-25/10/2019

Tiếp tục xử lý tràn dầu sau vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Tiếp tục xử lý tràn dầu sau vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Sắp hút hết 150 tấn dầu do sự cố bị lật của tàu Vietsun Integrity

Sắp hút hết 150 tấn dầu do sự cố bị lật của tàu Vietsun Integrity

Hút được 130 tấn dầu trên tàu VietSun Integrity chìm ở Cần Giờ

Hút được 130 tấn dầu trên tàu VietSun Integrity chìm ở Cần Giờ

Hơn 130 tấn dầu được hút ra khỏi tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Hơn 130 tấn dầu được hút ra khỏi tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Thu gom 130 tấn dầu từ vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Thu gom 130 tấn dầu từ vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Toàn cảnh giải cứu tàu chở 285 container chìm ở Cần Giờ

Toàn cảnh giải cứu tàu chở 285 container chìm ở Cần Giờ

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: 60m3 dầu đã được đưa ra khỏi tàu

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: 60m3 dầu đã được đưa ra khỏi tàu

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Nỗ lực trục vớt tàu xong trước 30/11

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Nỗ lực trục vớt tàu xong trước 30/11

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Đã hút được 60/173 m³ dầu còn trên tàu

Vụ chìm tàu 8.000 tấn: Chưa xảy ra sự cố tràn dầu

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Đã đưa 60 m3 dầu ra khỏi tàu

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Đã đưa 60 m3 dầu ra khỏi tàu

Ngày 30/11 sẽ hoàn tất việc trục vớt tàu Vietsun Integrity

Ngày 30/11 sẽ hoàn tất việc trục vớt tàu Vietsun Integrity

Nỗ lực ngăn sự cố tràn dầu từ vụ chìm tàu ở Cần Giờ 1

Nỗ lực ngăn sự cố tràn dầu từ vụ chìm tàu ở Cần Giờ 1

Tàu vận tải chìm ở sông Lòng Tàu: Hút thêm 50 tấn dầu

Tàu vận tải chìm ở sông Lòng Tàu: Hút thêm 50 tấn dầu

Đã hút được 50 tấn dầu từ bụng tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Đã hút được 50 tấn dầu từ bụng tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Khẩn trương lên phương án trục vớt tàu container chìm tại Cần Giờ

Khẩn trương lên phương án trục vớt tàu container chìm tại Cần Giờ

Chìm tàu Vietsun ước tính thiệt hại ban đầu hàng chục tỷ đồng

Chìm tàu Vietsun ước tính thiệt hại ban đầu hàng chục tỷ đồng

Đang khẩn trương trục vớt tàu container chìm trên sông Lòng Tàu

Đang khẩn trương trục vớt tàu container chìm trên sông Lòng Tàu

Thủ tướng yêu cầu không để tràn dầu trong vụ chìm tàu 8.000 tấn

Thủ tướng yêu cầu không để tràn dầu trong vụ chìm tàu 8.000 tấn

Khẩn trương bơm, hút dầu trên tàu vận tải Vietsun Integrity

Bao giờ hút hết 150 tấn dầu trong tàu bị chìm ở Sài Gòn?

Bao giờ hút hết 150 tấn dầu trong tàu bị chìm ở Sài Gòn?

Đánh giá việc khắc phục sự cố tràn dầu tài vận tải Vietsun Ingrity

Đánh giá việc khắc phục sự cố tràn dầu tài vận tải Vietsun Ingrity

Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Integrity

Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Integrity

Sàng ứng phó với sự cố tràn dầu Tàu vận tải Vietsun Ingrit

Sàng ứng phó với sự cố tràn dầu Tàu vận tải Vietsun Ingrit

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu

Thủ tướng yêu cầu ứng phó sự cố tràn dầu từ tàu chở 285 container bị chìm ở Cần Giờ

Thủ tướng yêu cầu ứng phó sự cố tràn dầu từ tàu chở 285 container bị chìm ở Cần Giờ

Bơm hút 150 tấn dầu ra khỏi tanker tàu Vietsun Intergrity

Bơm hút 150 tấn dầu ra khỏi tanker tàu Vietsun Intergrity

Công điện khẩn chỉ đạo vụ chìm tàu 8.000 tấn ở Cần Giờ

Công điện khẩn chỉ đạo vụ chìm tàu 8.000 tấn ở Cần Giờ

Hút 150 tấn dầu trong tàu bị chìm trên sông Lòng Tàu

Hút 150 tấn dầu trong tàu bị chìm trên sông Lòng Tàu

Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng ứng phó tình huống tràn dầu do tàu chìm

Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng ứng phó tình huống tràn dầu do tàu chìm

Ứng phó với sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Intergrity

Ứng phó với sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Intergrity

Thủ tướng có công điện khẩn vụ chìm tàu 8.000 tấn ở Cần Giờ

Thủ tướng có công điện khẩn vụ chìm tàu 8.000 tấn ở Cần Giờ

Vụ chìm tàu 8.000 tấn: Đã trục vớt 18 container bị chìm

Vụ chìm tàu 8.000 tấn: Đã trục vớt 18 container bị chìm

Đang giải cứu 150 tấn dầu từ tàu chở container chìm trên sông Lòng Tàu

Đang giải cứu 150 tấn dầu từ tàu chở container chìm trên sông Lòng Tàu

Vụ chìm tàu Vietsun Integrity tại TPHCM: Cứu hộ gặp khó khăn

Vụ chìm tàu Vietsun Integrity tại TPHCM: Cứu hộ gặp khó khăn

Khẩn trương khắc phục sự cố chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Khẩn trương khắc phục sự cố chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Hàng trong các container là thủy sản đông lạnh

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Hàng trong các container là thủy sản đông lạnh

Thủ tướng chỉ đạo sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Integrity

Thủ tướng chỉ đạo sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Integrity

Sau sự cố tràn dầu trên sông Lòng Tàu: Nhiều hộ nuôi thủy hải sản được khuyến cáo di dời

Sau sự cố tràn dầu trên sông Lòng Tàu: Nhiều hộ nuôi thủy hải sản được khuyến cáo di dời

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Thu gom được khoảng 30m3 dầu lẫn nước

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Thu gom được khoảng 30m3 dầu lẫn nước

Khẩn trương khắc phục sự cố chìm tàu tại phao số 28 luồng Sài Gòn-Vũng Tàu

Khẩn trương khắc phục sự cố chìm tàu tại phao số 28 luồng Sài Gòn-Vũng Tàu

Ngăn ngừa tác động từ chìm tàu tới nghề nuôi thủy sản Cần Giờ

Ngăn ngừa tác động từ chìm tàu tới nghề nuôi thủy sản Cần Giờ

Vụ chìm tàu Vietsun Integrity tại TP HCM: Phát cảnh báo vết dầu loang

Vụ chìm tàu Vietsun Integrity tại TP HCM: Phát cảnh báo vết dầu loang

Tàu VietSun Integrity chở 285 container chìm ở Cần Giờ

Tàu VietSun Integrity chở 285 container chìm ở Cần Giờ

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Không để dầu tràn gây thảm họa

Vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu: Không để dầu tràn gây thảm họa

Khẩn trương khắc phục sự cố chìm tàu tại Cần Giờ

Vụ tàu 8.000 tấn chìm trên sông Lòng Tàu: Khẩn trương bơm 150 tấn dầu ra khỏi tàu

Vụ tàu 8.000 tấn chìm trên sông Lòng Tàu: Khẩn trương bơm 150 tấn dầu ra khỏi tàu

Kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố chìm tàu 8.000 tấn

Kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố chìm tàu 8.000 tấn

Lãnh đạo TP.HCM đến hiện trường chìm tàu 8.000 tấn

Lãnh đạo TP.HCM đến hiện trường chìm tàu 8.000 tấn

Bơm 150 tấn dầu ra khỏi tàu 8.000 tấn chìm trên sông Lòng Tàu

Bơm 150 tấn dầu ra khỏi tàu 8.000 tấn chìm trên sông Lòng Tàu

Bộ trưởng GTVT đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố chìm tàu ở Cần Giờ

Bộ trưởng GTVT đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố chìm tàu ở Cần Giờ