Nét đẹp lao động nữ công nhân ngành xi-măng

Nét đẹp lao động nữ công nhân ngành xi-măng

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay được Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng 16 tập thể, cá nhân tiêu...