Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Chưa có ngày khai thác đã tới kỳ trả nợ

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Chưa có ngày khai thác đã tới kỳ trả nợ

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) dù chưa biết ngày hoàn thành để đưa vào khai thác, nhưng...
Gần 100 nhân sự đường sắt Cát Linh kẹt ở Trung Quốc vì virus corona

Gần 100 nhân sự đường sắt Cát Linh kẹt ở Trung Quốc vì virus corona

Chuyên gia dự án Cát Linh - Hà Đông chưa thể quay lại Việt Nam vì dịch Corona

Chuyên gia dự án Cát Linh - Hà Đông chưa thể quay lại Việt Nam vì dịch Corona

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành năm 2020 khi Tổng thầu TQ tìm được giấy tờ?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành năm 2020 khi Tổng thầu TQ tìm được giấy tờ?

Năm 2020 rồi, đường sắt Cát Linh - Hà Đông liệu có vận hành được?

Năm 2020 rồi, đường sắt Cát Linh - Hà Đông liệu có vận hành được?

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chậm tiến độ: Chuyện giấy tờ?

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chậm tiến độ: Chuyện giấy tờ?

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông, hy vọng rồi thất vọng, dân phải mỏi mòn chờ đến bao giờ?

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông, hy vọng rồi thất vọng, dân phải mỏi mòn chờ đến bao giờ?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu chưa cung cấp hồ sơ thi công, thiết kế

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu chưa cung cấp hồ sơ thi công, thiết kế

Yêu cầu Tổng giám đốc Tổng thầu Trung Quốc sang giải quyết dứt điểm dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Yêu cầu Tổng giám đốc Tổng thầu Trung Quốc sang giải quyết dứt điểm dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tổng thầu làm đường sắt Cát Linh – Hà Đông bị gọi sang Việt Nam

Tổng thầu làm đường sắt Cát Linh – Hà Đông bị gọi sang Việt Nam

Yêu cầu TGĐ tổng thầu Trung Quốc sang gỡ rối đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Yêu cầu TGĐ tổng thầu Trung Quốc sang gỡ rối đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Yêu cầu TGĐ từ Trung Quốc sang Việt Nam 'gỡ rối' đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Yêu cầu TGĐ từ Trung Quốc sang Việt Nam 'gỡ rối' đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Giữa tháng 1/2020 rồi, Cát Linh - Hà Đông ơi

Giữa tháng 1/2020 rồi, Cát Linh - Hà Đông ơi

Cát Linh-Hà Đông thất hẹn lần 9, chưa đánh giá an toàn

Cát Linh-Hà Đông thất hẹn lần 9, chưa đánh giá an toàn

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại lỡ hẹn: 13 đoàn tàu chưa được kiểm định an toàn

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại lỡ hẹn: 13 đoàn tàu chưa được kiểm định an toàn

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tục chậm tiến độ: Phải có ai chịu trách nhiệm!

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tục chậm tiến độ: Phải có ai chịu trách nhiệm!

'Đìu hiu' tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau khi lỡ hẹn lần thứ 9

Vì sao dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa thể 'về đích' trong năm 2019?

Vì sao dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa thể 'về đích' trong năm 2019?

Sớm đưa dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào sử dụng

Sớm đưa dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào sử dụng

Sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác vì dân mong

Sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác vì dân mong

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đưa đường sắt Cát Linh vào khai thác

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đưa đường sắt Cát Linh vào khai thác

Phó thủ tướng yêu cầu đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào sử dụng

Phó thủ tướng yêu cầu đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào sử dụng

Qua 2020, vì sao đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa vận hành?

Qua 2020, vì sao đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa vận hành?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông 'dự' chạy 31/12/2019... lại lỡ hẹn tới khi nào?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông 'dự' chạy 31/12/2019... lại lỡ hẹn tới khi nào?

Trái đắng Cát Linh– Hà Đông và lời đáp chông chênh

Trái đắng Cát Linh– Hà Đông và lời đáp chông chênh

Truy trách nhiệm dự án Cát Linh–Hà Đông: Những lời giải thích

Truy trách nhiệm dự án Cát Linh–Hà Đông: Những lời giải thích

13 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời

13 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời

Kiểm định xong 13 đoàn tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Vẫn chưa hẹn ngày 'về đích'

Kiểm định xong 13 đoàn tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Vẫn chưa hẹn ngày 'về đích'

Cấp đăng kiểm tạm thời các đoàn tàu thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Cấp đăng kiểm tạm thời các đoàn tàu thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Được cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời, bao giờ tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử?

Được cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời, bao giờ tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử?

Kiểm định tạm thời 13 toa tàu Cát Linh-Hà Đông

Kiểm định tạm thời 13 toa tàu Cát Linh-Hà Đông