Không thể coi 'Đường lưỡi bò' là tiểu tiết!

Không thể coi 'Đường lưỡi bò' là tiểu tiết!

Bài học sâu sắc từ 'vài giây' để lọt 'đường lưỡi bò' lên phim chiếu rạp

Bài học sâu sắc từ 'vài giây' để lọt 'đường lưỡi bò' lên phim chiếu rạp

Kỷ luật cán bộ để phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Kỷ luật cán bộ để phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Xử lý vụ việc để lọt hình ảnh 'đường lưỡi bò' trong phim

Nhiều cán bộ ngành điện ảnh bị kỷ luật vì để phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Nhiều cán bộ ngành điện ảnh bị kỷ luật vì để phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Thấy gì khi Hollywood im tiếng trước vụ phim có 'đường lưỡi bò'?

Thấy gì khi Hollywood im tiếng trước vụ phim có 'đường lưỡi bò'?

Đường lưỡi bò mọi nơi mọi lúc

Đường lưỡi bò mọi nơi mọi lúc

Ai đã để 'Điệp vụ biển đỏ', 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'... 'lọt cửa'?!

Ai đã để 'Điệp vụ biển đỏ', 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'... 'lọt cửa'?!

Ai đã để 'Điệp vụ biển đỏ', 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'... 'lọt cửa'?!

Xử lý nghiêm vụ phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Xử lý nghiêm vụ phim có 'đường lưỡi bò' ra rạp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Bộ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Xử lý cá nhân, tập thể thẩm định duyệt và cấp phép phim 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'

Xử lý cá nhân, tập thể thẩm định duyệt và cấp phép phim 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'

Phim Everest - người tuyết bé nhỏ lồng ghép đường lưỡi bò công chiếu, CGV Việt Nam coi thường pháp luật?

Phim Everest - người tuyết bé nhỏ lồng ghép đường lưỡi bò công chiếu, CGV Việt Nam coi thường pháp luật?

Phim cài cắm 'đường lưỡi bò' công chiếu tại Việt Nam: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói gì?

Phim cài cắm 'đường lưỡi bò' công chiếu tại Việt Nam: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói gì?

Người duyệt phim 'Everest Người tuyết bé nhỏ' có 'đường lưỡi bò' thừa nhận sai sót

Người duyệt phim 'Everest Người tuyết bé nhỏ' có 'đường lưỡi bò' thừa nhận sai sót

Người Tuyết bé nhỏ là phim hoạt hình mới thành công nhất 2018

Người Tuyết bé nhỏ là phim hoạt hình mới thành công nhất 2018