Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh báo cáo trước Quốc hội vấn đề Biển Đông

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh báo cáo trước Quốc hội vấn đề Biển Đông

Quốc hội họp riêng nghe báo cáo tình hình biển Đông và kỳ vọng của đại biểu

Quốc hội họp riêng nghe báo cáo tình hình biển Đông và kỳ vọng của đại biểu

Bảo vệ chủ quyền Biển Đông: Mềm dẻo không phải là nhu nhược

Bảo vệ chủ quyền Biển Đông: Mềm dẻo không phải là nhu nhược

Thủ tướng: Không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Thủ tướng: Không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Không bao giờ nhân nhượng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Không bao giờ nhân nhượng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

'Không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ'

'Không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ'

Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ: Không nhân nhượng!

Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ: Không nhân nhượng!

Thủ tướng báo cáo Quốc hội: Chủ quyền là không nhân nhượng

Thủ tướng báo cáo Quốc hội: Chủ quyền là không nhân nhượng

Cử tri không hài lòng với những câu trả lời vòng vo

Cử tri không hài lòng với những câu trả lời vòng vo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội cần quan tâm đến vấn đề chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội cần quan tâm đến vấn đề chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Việc gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không bao giờ nhân nhượng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Việc gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không bao giờ nhân nhượng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc gì thuộc về độc lập chủ quyền, ta không bao giờ nhân nhượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc gì thuộc về độc lập chủ quyền, ta không bao giờ nhân nhượng

Tổng bí thư góp ý cho Hà Nội với tư cách công dân thủ đô

Tổng bí thư góp ý cho Hà Nội với tư cách công dân thủ đô

Không nhân nhượng về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ �

Không nhân nhượng về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ �

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Vấn đề độc lập chủ quyền không bao giờ nhân nhượng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Vấn đề độc lập chủ quyền không bao giờ nhân nhượng'

Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn 'lúc đầu cũng cãi ghê lắm, có nhận lỗi đâu'

Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn 'lúc đầu cũng cãi ghê lắm, có nhận lỗi đâu'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Hình ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Hà Nội

Phòng, chống tham nhũng: Không để tư tưởng 'hi sinh đời bố củng cố đời con'

Phòng, chống tham nhũng: Không để tư tưởng 'hi sinh đời bố củng cố đời con'

Cử tri đề nghị đưa thêm nội dung về Biển Đông vào Sách giáo khoa

Cử tri đề nghị đưa thêm nội dung về Biển Đông vào Sách giáo khoa

Rất kiên quyết nhưng cũng phải rất khôn khéo trong vấn đề Biển Đông

Rất kiên quyết nhưng cũng phải rất khôn khéo trong vấn đề Biển Đông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

'Liên quan đến độc lập chủ quyền thì không thể nhân nhượng'

'Liên quan đến độc lập chủ quyền thì không thể nhân nhượng'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Ông Son, ông Tuấn lúc đầu...cãi ghê lắm'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Ông Son, ông Tuấn lúc đầu...cãi ghê lắm'

Chống tham nhũng là đấu tranh với chính chúng ta, trong từng con người

Chống tham nhũng là đấu tranh với chính chúng ta, trong từng con người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ bị kỷ luật 'lúc đầu cũng cãi ghê gớm lắm, có chịu nhận lỗi đâu'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ bị kỷ luật 'lúc đầu cũng cãi ghê gớm lắm, có chịu nhận lỗi đâu'

Những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân nhượng

Những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân nhượng

Cử tri chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong công tác Phòng chống tham nhũng

Cử tri chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong công tác Phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Những gì thuộc về độc lập, chủ quyền dân tộc thì ta không bao giờ nhân nhượng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Những gì thuộc về độc lập, chủ quyền dân tộc thì ta không bao giờ nhân nhượng'

Cần tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về vấn đề biển Đông

Cần tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về vấn đề biển Đông

Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn 'lúc đầu cũng cãi ghê lắm, có nhận lỗi đâu'!

Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn 'lúc đầu cũng cãi ghê lắm, có nhận lỗi đâu'!

Cử tri Hà Nội mừng khi thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khỏe mạnh

Cử tri Hà Nội mừng khi thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khỏe mạnh

Tổng Bí thư lắng nghe, chia sẻ cùng cử tri nhiều vấn đề 'nóng' của đất nước

Tổng Bí thư lắng nghe, chia sẻ cùng cử tri nhiều vấn đề 'nóng' của đất nước

Ông Son, ông Tuấn 'lúc đầu cũng cãi ghê lắm, có nhận lỗi đâu'

Ông Son, ông Tuấn 'lúc đầu cũng cãi ghê lắm, có nhận lỗi đâu'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng là đấu tranh trong mỗi con người

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng là đấu tranh trong mỗi con người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn cử tri, hứa cố gắng giữ gìn sức khỏe

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn cử tri, hứa cố gắng giữ gìn sức khỏe

Cử tri bày tỏ vấn đề Biển Đông với Tổng Bí thư

Cử tri bày tỏ vấn đề Biển Đông với Tổng Bí thư

Cử tri Hà Nội vui mừng thấy Tổng bí thư, Chủ tịch nước mạnh khỏe

Cử tri Hà Nội vui mừng thấy Tổng bí thư, Chủ tịch nước mạnh khỏe

Cử tri bày tỏ lo lắng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình Biển Đông

Cử tri bày tỏ lo lắng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình Biển Đông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe cử tri nói nhiều vấn đề 'nóng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe cử tri nói nhiều vấn đề 'nóng'

Cử tri ủng hộ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quyết tâm chống tham nhũng

Cử tri ủng hộ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quyết tâm chống tham nhũng

Mong đợi của nhân dân

Mong đợi của nhân dân

Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri Hải Phòng