Xem xét miễn giảm lãi vay doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Corona

Xem xét miễn giảm lãi vay doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Corona

Thống đốc NHNN vừa ban hành Văn bản 541/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại...

Xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng

Xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng

Năm 2020 tiếp tục mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt

Năm 2020 tiếp tục mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt

Đấu giá nợ, tài sản bảo đảm: Phương thức xây dựng thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp

Đấu giá nợ, tài sản bảo đảm: Phương thức xây dựng thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp

Trao đổi về định hướng và giải pháp giám sát tài chính đối với tổ chức tín dụng

Trao đổi về định hướng và giải pháp giám sát tài chính đối với tổ chức tín dụng

Năm 2019, VAMC đã mua nợ xấu đạt 20.544 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng

Năm 2019, VAMC đã mua nợ xấu đạt 20.544 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng

Kể từ khi thành lập VAMC đã thu nợ được gần 152 nghìn tỷ đồng

Kể từ khi thành lập VAMC đã thu nợ được gần 152 nghìn tỷ đồng

12 tổ chức tín dụng đã quyết toán nợ cho VAMC

12 tổ chức tín dụng đã quyết toán nợ cho VAMC

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2019

Quy định mới về quản lý ngoại hối trong mua, bán nợ của VAMC

Quy định mới về quản lý ngoại hối trong mua, bán nợ của VAMC

Chuẩn mực an toàn tăng, nợ xấu giảm mạnh

Chuẩn mực an toàn tăng, nợ xấu giảm mạnh

VAMC có quyền cơ cấu lại khách hàng vay sau khi góp vốn điều lệ, vốn cổ phần

VAMC có quyền cơ cấu lại khách hàng vay sau khi góp vốn điều lệ, vốn cổ phần

Sạch nợ tại VAMC, lợi nhuận sẽ bứt phá?

Sạch nợ tại VAMC, lợi nhuận sẽ bứt phá?

Bình quân mỗi tháng xử lý 10,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tín dụng tăng trưởng 13,7% trong năm 2019

Bình quân mỗi tháng xử lý 10,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tín dụng tăng trưởng 13,7% trong năm 2019

Vì sao mức tín dụng năm 2020 không tăng trưởng?

Vì sao mức tín dụng năm 2020 không tăng trưởng?

Hoàn thành chỉ tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2%

Hoàn thành chỉ tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2%

3 trường hợp tổ chức tín dụng không cần dự trữ bắt buộc

3 trường hợp tổ chức tín dụng không cần dự trữ bắt buộc

Năm 2019, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%

Năm 2019, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%

Năm 2019, tín dụng tăng khoảng 13% so với cuối năm 2018

Năm 2019, tín dụng tăng khoảng 13% so với cuối năm 2018

Tín dụng năm 2020 duy trì ở mức khoảng 14%

Tín dụng năm 2020 duy trì ở mức khoảng 14%

Nới lỏng dự trữ bắt buộc cho nhiều tổ chức tín dụng

Nới lỏng dự trữ bắt buộc cho nhiều tổ chức tín dụng

Tín dụng năm 2019 chỉ tăng trên 13%, thấp nhất 5 năm qua

Tín dụng năm 2019 chỉ tăng trên 13%, thấp nhất 5 năm qua

Tín dụng 2019 tăng trên 13%, xử lý được tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng nợ xấu kể từ năm 2012

Tín dụng 2019 tăng trên 13%, xử lý được tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng nợ xấu kể từ năm 2012

Agribank tuyên bố sạch nợ xấu đã bán cho VAMC

Agribank tuyên bố sạch nợ xấu đã bán cho VAMC

Cao điểm xử lý nợ xấu ngành ngân hàng

Cao điểm xử lý nợ xấu ngành ngân hàng

Toàn bộ nợ xấu bán VAMC của Kienlongbank đã được tất toán trước hạn

Toàn bộ nợ xấu bán VAMC của Kienlongbank đã được tất toán trước hạn

Thống đốc NHNN: Công tác tái cơ cấu hệ thống đang được triển khai tích cực

Thống đốc NHNN: Công tác tái cơ cấu hệ thống đang được triển khai tích cực

Nợ xấu tại TPHCM còn 2,2%

Nợ xấu tại TPHCM còn 2,2%

Nợ xấu tại TPHCM giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm nay

Nợ xấu tại TPHCM giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm nay