Sai tên trên giấy hồng phải làm sao?

Sai tên trên giấy hồng phải làm sao?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Có thể đăng ký cấp 'sổ đỏ' nhanh hơn so với thời gian quy định

Có thể đăng ký cấp 'sổ đỏ' nhanh hơn so với thời gian quy định

Nút thắt mang tên Condotel

Nút thắt mang tên Condotel

Muốn chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất ở phải làm thế nào?

Muốn chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất ở phải làm thế nào?

Sang tên sổ đỏ khi mua đất

Sang tên sổ đỏ khi mua đất

Đất chưa sang tên có thể đem tặng cho người khác?

Đất chưa sang tên có thể đem tặng cho người khác?

Nhiều vướng mắc trong công tác cấp sổ đỏ

Nhiều vướng mắc trong công tác cấp sổ đỏ

Đất nằm trong quy hoạch được ghi chú như thế nào trên Sổ đỏ?

Đất nằm trong quy hoạch được ghi chú như thế nào trên Sổ đỏ?

Ki ốt có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Ki ốt có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Sổ đỏ và Sổ hồng, sổ nào có giá trị hơn?

Sổ đỏ và Sổ hồng, sổ nào có giá trị hơn?

Vay thế chấp Sổ đỏ tại ngân hàng cần điều kiện gì?

Vay thế chấp Sổ đỏ tại ngân hàng cần điều kiện gì?

Bổ sung tên vợ, chồng vào sổ đỏ thế nào?

Bổ sung tên vợ, chồng vào sổ đỏ thế nào?

Quyền sử dụng đất đối với đất tái định cư

Quyền sử dụng đất đối với đất tái định cư

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định

Quy định mới về tiền sử dụng đất

Quy định mới về tiền sử dụng đất

Làm thế nào để kiểm tra được Sổ đỏ thật hay giả?

Làm thế nào để kiểm tra được Sổ đỏ thật hay giả?

Những trường hợp nào bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Những trường hợp nào bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Nhận thừa kế nhà đất, có phải đóng thuế hay không?

Nhận thừa kế nhà đất, có phải đóng thuế hay không?

Nhà dưới 30m2 vẫn được 'sang tên' chủ sở hữu nếu đã có 'sổ đỏ'

Nhà dưới 30m2 vẫn được 'sang tên' chủ sở hữu nếu đã có 'sổ đỏ'