Gần 100% doanh nghiệp, tổ chức tại Hà Nội đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Gần 100% doanh nghiệp, tổ chức tại Hà Nội đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Đến hết tháng 9/2020, 99.7% số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội đã đăng...
Siết chặt thực hiện các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ

Siết chặt thực hiện các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ

Bãi bỏ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1-11-2020

Sử dụng hóa đơn giấy đến 30/6/2022

Sử dụng hóa đơn giấy đến 30/6/2022

Chính thức khai tử hóa đơn giấy từ 1-7-2022

Chưa nhiều doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử

Chưa nhiều doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn bản nào?

Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn bản nào?

Chấm dứt sử dụng hóa đơn giấy từ ngày 1/7/2022

Chấm dứt sử dụng hóa đơn giấy từ ngày 1/7/2022

Tổng cục Thuế thông tin chính thức về 'khai tử' hóa đơn giấy

Tổng cục Thuế thông tin chính thức về 'khai tử' hóa đơn giấy

Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020

Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020

Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2022

Chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2022

Hóa đơn giấy có phải hủy trước ngày 01/11/2020 thay thế hóa đơn điện tử hay không?

Hóa đơn giấy có phải hủy trước ngày 01/11/2020 thay thế hóa đơn điện tử hay không?

Giải đáp một số thắc mắc về hóa đơn

Giải đáp một số thắc mắc về hóa đơn

Gần 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Gần 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Ngành thuế tăng cường triển khai các giải pháp phát hiện, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn

Ngành thuế tăng cường triển khai các giải pháp phát hiện, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn

Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn

Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn

Đẩy lùi tình trạng in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Đẩy lùi tình trạng in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Quy định về lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại

Quy định về lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại

Rà soát, đăng tải công khai doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn

Rà soát, đăng tải công khai doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn

Đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

CÁC DOANH NGHIỆP ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CÁC DOANH NGHIỆP ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

Hơn 903 nghìn hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã

Hơn 903 nghìn hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã

Hà Nội đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử