Quảng Trị: Gần 13 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân vươn khơi

Quảng Trị: Gần 13 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân vươn khơi

Năm 2020, tỉnh Quảng Trị tiếp tục dành hàng chục tỷ đồng hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển theo Nghị định...
Kiểm tra phản ánh chậm bán bảo hiểm tàu cá

Kiểm tra phản ánh chậm bán bảo hiểm tàu cá

Tàu cá nằm bờ thoi thóp, Bình Định báo cáo Thủ tướng

Tàu cá nằm bờ thoi thóp, Bình Định báo cáo Thủ tướng

Sớm bán bảo hiểm cho ngư dân Hoàng Mai

Sớm bán bảo hiểm cho ngư dân Hoàng Mai

Bình Định báo cáo Thủ tướng vụ việc ngư dân không mua được bảo hiểm

Bình Định báo cáo Thủ tướng vụ việc ngư dân không mua được bảo hiểm

Báo cáo Thủ tướng việc Công ty bảo hiểm không thực hiện cam kết với tàu NĐ 67

Báo cáo Thủ tướng việc Công ty bảo hiểm không thực hiện cam kết với tàu NĐ 67

Báo cáo Thủ tướng vụ không bán bảo hiểm cho tàu cá đóng mới

Báo cáo Thủ tướng vụ không bán bảo hiểm cho tàu cá đóng mới

Điều tra các vụ tàu cá chìm bất thường trên biển ở Bình Định

Điều tra các vụ tàu cá chìm bất thường trên biển ở Bình Định

Bao giờ PJICO mới bán được bảo hiểm cho ngư dân?

Bao giờ PJICO mới bán được bảo hiểm cho ngư dân?

Doanh nghiệp chậm bán bảo hiểm tàu cá: Bình Định 'cầu cứu' Thủ tướng

Doanh nghiệp chậm bán bảo hiểm tàu cá: Bình Định 'cầu cứu' Thủ tướng

Tàu hàng chục tỷ nằm bờ, ngư dân nợ nần chồng chất

Tàu hàng chục tỷ nằm bờ, ngư dân nợ nần chồng chất

Tàu cá nằm bờ do không mua được bảo hiểm: Ngư dân có thể kiện Công ty bảo hiểm Pjico

Tàu cá nằm bờ do không mua được bảo hiểm: Ngư dân có thể kiện Công ty bảo hiểm Pjico

Chủ tàu đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ khó mua bảo hiểm

Chủ tàu đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ khó mua bảo hiểm

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định khuyến khích ngư dân kiện bảo hiểm PJICO ra tòa

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định khuyến khích ngư dân kiện bảo hiểm PJICO ra tòa

Cho vay đóng tàu đánh bắt xa bờ: Nợ xấu, nợ quá hạn gần 4 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 40%

Cho vay đóng tàu đánh bắt xa bờ: Nợ xấu, nợ quá hạn gần 4 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 40%

Chính sách phát triển thủy sản

Chính sách phát triển thủy sản

Điều tra tàu vỏ thép bị chìm hàng loạt

Điều tra tàu vỏ thép bị chìm hàng loạt

Giải quyết khó khăn cho tàu NĐ 67

Giải quyết khó khăn cho tàu NĐ 67

Tàu cá nằm bờ vì thủ tục nhiêu khê

Tàu cá nằm bờ vì thủ tục nhiêu khê

Quyết liệt xử lý các tàu cá đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài

Cấp bách gỡ khó cho tàu NĐ 67

Cấp bách gỡ khó cho tàu NĐ 67

Bảo hiểm tàu cá cần thêm sự chung tay

Bảo hiểm tàu cá cần thêm sự chung tay

Quảng Nam: Hàng chục tàu cá đóng theo Nghị định 67 mắc nợ xấu

Quảng Nam: Hàng chục tàu cá đóng theo Nghị định 67 mắc nợ xấu

Lãnh đạo địa phương phải vào cuộc quyết liệt chống khai thác cá trái phép

Lãnh đạo địa phương phải vào cuộc quyết liệt chống khai thác cá trái phép