Giáo dục lý tưởng cách mạng trên nền tảng số

Khi cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 bùng nổ và thâm nhập vào tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, có...
Hỗ trợ vốn đầu tư đổi mới công nghệ

Hỗ trợ vốn đầu tư đổi mới công nghệ

Chọn lọc, gắn với nhu cầu thực tiễn

Chọn lọc, gắn với nhu cầu thực tiễn

Phát triển thị trường KHCN - khâu yếu của 4.0 tại Việt Nam

Phát triển thị trường KHCN - khâu yếu của 4.0 tại Việt Nam

Hướng đi nào cho ngành Kiểm toán chủ động trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ?

Hướng đi nào cho ngành Kiểm toán chủ động trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ?

Nghề kế toán, kiểm toán trước những thách thức đổi mới

Nghề kế toán, kiểm toán trước những thách thức đổi mới

Phát triển kinh tế số - quyết tâm và trở ngại

Phát triển kinh tế số - quyết tâm và trở ngại

Đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh kinh tế số

Đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh kinh tế số

Chủ động đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh kinh tế số

Chủ động đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh kinh tế số

Phát triển công nghệ tài chính - ngân hàng ở Việt Nam

Phát triển công nghệ tài chính - ngân hàng ở Việt Nam

Cơ hội để Việt Nam phát triển nhanh

Cơ hội để Việt Nam phát triển nhanh

Tăng năng suất thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Cơ hội tạo ra 'kỳ tích'

Tăng năng suất thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Cơ hội tạo ra 'kỳ tích'

CMCN 4.0: Doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ

CMCN 4.0: Doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra 'điểm nghẽn' ngăn cản sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra 'điểm nghẽn' ngăn cản sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Chuyển giao công nghệ rút ngắn khoảng cách trình độ của Việt Nam với thế giới

Chuyển giao công nghệ rút ngắn khoảng cách trình độ của Việt Nam với thế giới

Trí tuệ nhân tạo sẽ khiến hàng chục triệu lao động ASEAN mất việc?

Trí tuệ nhân tạo sẽ khiến hàng chục triệu lao động ASEAN mất việc?

Doanh nghiệp Việt Nam đang ở đâu trong CMCN 4.0?

Doanh nghiệp Việt Nam đang ở đâu trong CMCN 4.0?

Tầm nhìn cho kinh doanh thời 4.0

Vai trò của đại học trong CMCN 4.0

Vai trò của đại học trong CMCN 4.0

Chủ động trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Chủ động trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ hội nhập quốc tế và CMCN 4.0

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ hội nhập quốc tế và CMCN 4.0

Nguy cơ bị loại khỏi 'cuộc chơi số'

Nguy cơ bị loại khỏi 'cuộc chơi số'

Lực lượng chủ công của cách mạng công nghiệp 4.0

Các đại học Việt Nam phải làm gì trước những thách thức của thời đại 4.0?

Các đại học Việt Nam phải làm gì trước những thách thức của thời đại 4.0?

Phát triển nhà máy số: Ưu tiên lớn của ngành Công Thương

Phát triển nhà máy số: Ưu tiên lớn của ngành Công Thương

Chậm tiếp cận CMCN4.0: Điều gì níu chân doanh nghiệp nhà nước?

Chậm tiếp cận CMCN4.0: Điều gì níu chân doanh nghiệp nhà nước?

Lao động nữ gặp nhiều rủi ro

Lao động nữ gặp nhiều rủi ro

Đổi mới và phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Đổi mới và phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0

Đón 'sóng' 4.0: Hóa giải thách thức bằng hành động

Đón 'sóng' 4.0: Hóa giải thách thức bằng hành động

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Cách mạng 4.0: Cơ hội lớn cho ngành dệt may

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư