Nghị quyết Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Nghị quyết Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Thử nhìn vào cải cách ở Hà Nội

Thử nhìn vào cải cách ở Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: 'Đề nghị Hà Nội sớm xây dựng, trình đề án về cơ chế đặc thù để thí điểm mô hình chính quyền đô thị'

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: 'Đề nghị Hà Nội sớm xây dựng, trình đề án về cơ chế đặc thù để thí điểm mô hình chính quyền đô thị'

Nhiều băn khoăn trong giám sát chính quyền

Nhiều băn khoăn trong giám sát chính quyền

Tổ chức bộ máy khi không còn Hội đồng nhân dân phường

Tổ chức bộ máy khi không còn Hội đồng nhân dân phường

Đột phá chính quyền đô thị

Đột phá chính quyền đô thị

Bỏ HĐND cấp phường, quyền lợi của nhân dân vẫn đảm bảo

Bỏ HĐND cấp phường, quyền lợi của nhân dân vẫn đảm bảo

Chủ tịch HĐND Thành phố: 'Tin rằng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội sẽ thành công'

Chủ tịch HĐND Thành phố: 'Tin rằng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội sẽ thành công'

Hà Nội chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ giữa năm 2021

Hà Nội chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ giữa năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội từ năm 2021

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội từ năm 2021

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói vì sao chưa đổi tên UBND Phường thành Ủy ban hành chính?

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói vì sao chưa đổi tên UBND Phường thành Ủy ban hành chính?

Hà Nội không còn HĐND phường từ tháng 7/2021

Hà Nội không còn HĐND phường từ tháng 7/2021

Đồng ý thí điểm chính quyền đô thị ở Hà Nội, không có HĐND phường

Đồng ý thí điểm chính quyền đô thị ở Hà Nội, không có HĐND phường

Hà Nội thí điểm bỏ HĐND tại 177 phường

Hà Nội thí điểm bỏ HĐND tại 177 phường

LÀM RÕ CÁC NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

LÀM RÕ CÁC NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Chất vấn đã mang 'sắc thái' mới

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Chất vấn đã mang 'sắc thái' mới

Từ 1/7/2021 sẽ không còn Hội đồng Nhân dân phường tại Hà Nội

Từ 1/7/2021 sẽ không còn Hội đồng Nhân dân phường tại Hà Nội

THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG - MÔ HÌNH MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG - MÔ HÌNH MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

Thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường ở Hà Nội: Bước đi cần thiết

Thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường ở Hà Nội: Bước đi cần thiết

Xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả

Xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả

Khi 'ý Đảng, lòng dân' đã gặp nhau

Khi 'ý Đảng, lòng dân' đã gặp nhau

Thí điểm mô hình không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội: Phù hợp với đặc thù chính quyền đô thị

Thí điểm mô hình không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội: Phù hợp với đặc thù chính quyền đô thị

Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị

Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị

Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể lần thứ 23

Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể lần thứ 23

Thí điểm để rút kinh nghiệm và tìm được mô hình quản lý tốt

Thí điểm để rút kinh nghiệm và tìm được mô hình quản lý tốt

Chính quyền đô thị và quyền của người dân

Chính quyền đô thị và quyền của người dân

UBND cấp phường nên có ít nhất 2 phó chủ tịch, không phân biệt phường loại 1, loại 2

UBND cấp phường nên có ít nhất 2 phó chủ tịch, không phân biệt phường loại 1, loại 2

Người dân không nhớ nổi đại biểu HĐND phường: Vì đâu nên nỗi?

Người dân không nhớ nổi đại biểu HĐND phường: Vì đâu nên nỗi?

Bí thư Hà Nội: Bỏ HĐND phường không vi hiến

Bí thư Hà Nội: Bỏ HĐND phường không vi hiến

Bí thư Thành ủy Hà Nội: 'Nếu đề án là vi hiến, chúng tôi đã không làm tiếp'

Bí thư Thành ủy Hà Nội: 'Nếu đề án là vi hiến, chúng tôi đã không làm tiếp'

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Không tổ chức HĐND phường là yêu cầu đổi mới chứ không phải HĐND kém hiệu quả

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Không tổ chức HĐND phường là yêu cầu đổi mới chứ không phải HĐND kém hiệu quả

Quốc Hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP. Hà Nội

Chính quyền đô thị: Phải nghĩ khác!

Chính quyền đô thị: Phải nghĩ khác!

Quốc hội thảo luận về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường của TP Hà Nội: Giảm bớt một cấp chính quyền giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Quốc hội thảo luận về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường của TP Hà Nội: Giảm bớt một cấp chính quyền giúp nâng cao hiệu quả quản lý

LÀM RÕ TÍNH PHÁP LÝ CỦA UBND KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

LÀM RÕ TÍNH PHÁP LÝ CỦA UBND KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

ĐẢM BẢO CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN CỦA DÂN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐNĐ PHƯỜNG

ĐẢM BẢO CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN CỦA DÂN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐNĐ PHƯỜNG

Đại biểu Dương Trung Quốc: Cán bộ cấp phường có thực quyền hay đang biến thành bộ máy giơ tay?

Đại biểu Dương Trung Quốc: Cán bộ cấp phường có thực quyền hay đang biến thành bộ máy giơ tay?

Băn khoăn thí điểm không tổ chức HĐND phường

Băn khoăn thí điểm không tổ chức HĐND phường

Bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Chẳng nước nào có mô hình như vậy

Bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Chẳng nước nào có mô hình như vậy

'Hà Nội bỏ HĐND phường là không vi hiến'

Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội: 'Nếu không thí điểm sẽ không tìm ra được mô hình mới'

Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội: 'Nếu không thí điểm sẽ không tìm ra được mô hình mới'

Cải cách bộ máy phải như cải cách kinh tế

Cải cách bộ máy phải như cải cách kinh tế

Mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn

Đại biểu Lê Thanh Vân: Thận trọng xem xét thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường

Đại biểu Lê Thanh Vân: Thận trọng xem xét thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ giải trình một số vấn đề về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức hđnd tại các phường thuộc quận, thị xã của Tp. Hà Nội

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ giải trình một số vấn đề về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức hđnd tại các phường thuộc quận, thị xã của Tp. Hà Nội

ĐBQH: Không tổ chức HĐND cấp phường nhưng cần đảm bảo tinh giản, hiệu quả

ĐBQH: Không tổ chức HĐND cấp phường nhưng cần đảm bảo tinh giản, hiệu quả

Xem xét thí điểm không tổ chức HĐND các phường của Hà Nội

Xem xét thí điểm không tổ chức HĐND các phường của Hà Nội

Không tổ chức HĐND phường là bỏ con mắt giám sát của dân?

Không tổ chức HĐND phường là bỏ con mắt giám sát của dân?

HĐND phường ở Hà Nội hiệu quả thấp do không được trao quyền?

HĐND phường ở Hà Nội hiệu quả thấp do không được trao quyền?

Bỏ Hội đồng Nhân dân phường: Cần thận trọng vì 'đụng' Hiến pháp

Bỏ Hội đồng Nhân dân phường: Cần thận trọng vì 'đụng' Hiến pháp

Thí điểm bỏ HĐND cấp phường của Hà Nội có vi hiến không?

Thí điểm bỏ HĐND cấp phường của Hà Nội có vi hiến không?

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện ở những nơi không có tổ chức HĐND

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện ở những nơi không có tổ chức HĐND

Thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Bỏ đứa con tinh thần này, Quốc hội có buồn không?

Thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Bỏ đứa con tinh thần này, Quốc hội có buồn không?

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về bỏ HĐND phường: Không thí điểm sẽ không có mô hình mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về bỏ HĐND phường: Không thí điểm sẽ không có mô hình mới

Thí điểm bỏ HĐND phường: Hà Nội đã sẵn sàng cho đổi mới, 'ý Đảng, lòng dân' đã hợp nhau

Thí điểm bỏ HĐND phường: Hà Nội đã sẵn sàng cho đổi mới, 'ý Đảng, lòng dân' đã hợp nhau

Thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Hợp hiến hay không?

Thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Hợp hiến hay không?

Nghị trường 'nóng' chuyện thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội

Nghị trường 'nóng' chuyện thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội

Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội là đề án thí điểm, không vi hiến

Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội là đề án thí điểm, không vi hiến

TĂNG THẨM QUYỀN HĐND QUẬN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

TĂNG THẨM QUYỀN HĐND QUẬN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

Tuần này, Quốc hội thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng

Tuần này, Quốc hội thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng

Quốc hội sẽ xem xét thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Quốc hội sẽ xem xét thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Tuần tới, Quốc hội xem xét việc thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Tuần tới, Quốc hội xem xét việc thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

TP.HCM có 'lỡ hẹn' với đề án Chính quyền đô thị lần 3?

TP.HCM có 'lỡ hẹn' với đề án Chính quyền đô thị lần 3?

TP.HCM kiến nghị cho thí điểm mô hình chính quyền đô thị

TP.HCM kiến nghị cho thí điểm mô hình chính quyền đô thị

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thành lập thành phố phía Đông

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thành lập thành phố phía Đông

Thí điểm không tổ chức HĐND phường: Giữ nguyên tên gọi UBND phường để không gây xáo trộn

Thí điểm không tổ chức HĐND phường: Giữ nguyên tên gọi UBND phường để không gây xáo trộn