Đầu tư gần 200 tỷ nâng cấp, mở rộng hơn 28km đường về U Minh Thượng

Đầu tư gần 200 tỷ nâng cấp, mở rộng hơn 28km đường về U Minh Thượng

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Thứ Hai (An Biên) đến Công Sự (U...