Cần xử lý dứt điểm những công trình lấn chiếm xây dựng không phép

Cần xử lý dứt điểm những công trình lấn chiếm xây dựng không phép

Ngày 16-10, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận, đến nay hầu hết các trường hợp lấn chiếm đất rừng,...

Cưỡng chế 58 công trình vi phạm tại KCN Phong Phú