Số liệu môi trường 'dỏm' và tinh thần kiến tạo

Số liệu môi trường 'dỏm' và tinh thần kiến tạo

Đừng vì lợi ích trước mắt

Đừng vì lợi ích trước mắt

Quan gian, môi trường bẩn hay ...văn bản bị ô nhiễm nhằm che mắt Quốc hội?

Quan gian, môi trường bẩn hay ...văn bản bị ô nhiễm nhằm che mắt Quốc hội?

Tắc trách, yếu kém trong công tác tham mưu

Báo cáo môi trường Hà Nội 2019 lấy số liệu 2005: Nguyên nhân do đâu?

Báo cáo môi trường Hà Nội 2019 lấy số liệu 2005: Nguyên nhân do đâu?

Luật Thủ đô mới 6 năm đã lạc hậu?

Luật Thủ đô mới 6 năm đã lạc hậu?

Ngại quá, cái xe máy ghẻ: Tội đầu chày đáy thớt...

Ngại quá, cái xe máy ghẻ: Tội đầu chày đáy thớt...

Bộ Tư pháp chính thức lên tiếng về việc dùng số liệu ô nhiễm môi trường của Hà Nội

Bộ Tư pháp chính thức lên tiếng về việc dùng số liệu ô nhiễm môi trường của Hà Nội

Bộ Tư pháp báo cáo môi trường 2019 lấy số liệu 2005: 'Anh em sơ suất lấy từ báo mạng'

Bộ Tư pháp báo cáo môi trường 2019 lấy số liệu 2005: 'Anh em sơ suất lấy từ báo mạng'

Bộ Tư pháp thừa nhận sử dụng số liệu thống kê 'không còn gì cũ hơn'

Bộ Tư pháp thừa nhận sử dụng số liệu thống kê 'không còn gì cũ hơn'

Bộ Tư pháp nói gì về báo cáo môi trường 'gần đây nhất' trùng số liệu 2005?

Bộ Tư pháp nói gì về báo cáo môi trường 'gần đây nhất' trùng số liệu 2005?

Bộ Tư pháp nói gì việc báo cáo môi trường Hà Nội 2019 dùng số liệu từ 2005?

Bộ Tư pháp nói gì việc báo cáo môi trường Hà Nội 2019 dùng số liệu từ 2005?

Bộ Tư pháp lên tiếng về số liệu ô nhiễm ở Hà Nội chưa được cập nhật

Bộ Tư pháp lên tiếng về số liệu ô nhiễm ở Hà Nội chưa được cập nhật

Báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005 do sơ suất

Báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005 do sơ suất

Báo cáo môi trường 2019, dùng số liệu 2005: Bộ Tư pháp nói gì?

Báo cáo môi trường 2019, dùng số liệu 2005: Bộ Tư pháp nói gì?

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dùng số liệu cũ từ 2005 để báo cáo Quốc hội

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dùng số liệu cũ từ 2005 để báo cáo Quốc hội

Số liệu báo cáo môi trường Hà Nội từ năm 2005 được lấy trên mạng

Số liệu báo cáo môi trường Hà Nội từ năm 2005 được lấy trên mạng

Bộ Tư pháp thông tin việc dùng số liệu ô nhiễm ở Hà Nội y xì 14 năm trước

Bộ Tư pháp thông tin việc dùng số liệu ô nhiễm ở Hà Nội y xì 14 năm trước

Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến báo chí về xây dựng báo cáo Luật Thủ đô

Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến báo chí về xây dựng báo cáo Luật Thủ đô

Bộ Tư pháp thông tin vụ dùng số liệu về môi trường Hà Nội 'giống' 14 năm trước

Bộ Tư pháp thông tin vụ dùng số liệu về môi trường Hà Nội 'giống' 14 năm trước

Bộ Tư pháp lên tiếng về dùng số liệu cũ trong báo cáo gửi QH

Bộ Tư pháp lên tiếng về dùng số liệu cũ trong báo cáo gửi QH

Bộ Tư pháp thừa nhận có tham khảo số liệu ô nhiễm môi trường của Hà Nội trên mạng

Bộ Tư pháp thừa nhận có tham khảo số liệu ô nhiễm môi trường của Hà Nội trên mạng

Bộ Tư pháp sẽ phối hợp rà soát, cập nhật số liệu về ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô

Bộ Tư pháp sẽ phối hợp rà soát, cập nhật số liệu về ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô

Bộ Tư pháp nhận có sai sót trong báo cáo số liệu môi trường HN

Bộ Tư pháp nhận có sai sót trong báo cáo số liệu môi trường HN

Báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005: Nguyên nhân do đâu?

Báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005: Nguyên nhân do đâu?

Kiểm tra báo cáo 2019 về ô nhiễm của Hà Nội dùng số liệu 2005

Kiểm tra báo cáo 2019 về ô nhiễm của Hà Nội dùng số liệu 2005

Báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005: Bộ Tư pháp lên tiếng

Báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005: Bộ Tư pháp lên tiếng

Số liệu ô nhiễm của Hà Nội năm 2019 giống hệt 2005

Số liệu ô nhiễm của Hà Nội năm 2019 giống hệt 2005

'Thống kê gần đây nhất' về môi trường Hà Nội trùng với số liệu từ hơn 10 năm trước

'Thống kê gần đây nhất' về môi trường Hà Nội trùng với số liệu từ hơn 10 năm trước

Hà Nội 3 năm không rửa đường: Ô nhiễm bụi gia tăng

Hà Nội 3 năm không rửa đường: Ô nhiễm bụi gia tăng

Hà Nội 'có 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường'

Hà Nội 'có 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường'