Đại úy tử vong, nhắn tin xin lỗi vợ con

Đại úy tử vong, nhắn tin xin lỗi vợ con

Một đại úy Công an Đồng Nai chết tại phòng làm việc

Một đại úy Công an Đồng Nai chết tại phòng làm việc

Đội phó Cảnh sát PCCC Đồng Nai tử vong trong tư thế treo cổ

Đội phó Cảnh sát PCCC Đồng Nai tử vong trong tư thế treo cổ

Một cán bộ Công an tử vong bất thường trong phòng làm việc

Một cán bộ Công an tử vong bất thường trong phòng làm việc

Đại úy công an chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở làm việc

Đại úy công an chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở làm việc

Đại úy công an Đồng Nai chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở

Đại úy công an Đồng Nai chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở

Đồng Nai: Đại úy công an tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc

Đồng Nai: Đại úy công an tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc

Điều tra nguyên nhân Đại úy Công an Đồng Nai tử vong tại đơn vị

Điều tra nguyên nhân Đại úy Công an Đồng Nai tử vong tại đơn vị

Một Đại úy công an tử vong trong phòng làm việc ở Đồng Nai

Một Đại úy công an tử vong trong phòng làm việc ở Đồng Nai

Đại úy công an tử vong trong phòng làm việc tại Đồng Nai

Đại úy công an tử vong trong phòng làm việc tại Đồng Nai

Đại úy công an tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc

Đại úy công an tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc

Đội phó Cảnh sát PCCC Đồng Nai chết trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc

Đội phó Cảnh sát PCCC Đồng Nai chết trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc

Đội phó Phòng Cảnh sát PCCC Đồng Nai chết trong phòng làm việc

Đội phó Phòng Cảnh sát PCCC Đồng Nai chết trong phòng làm việc

Đại úy công an Biên Hòa tử vong bất thường trong phòng làm việc

Đại úy công an Biên Hòa tử vong bất thường trong phòng làm việc

Làm rõ nguyên nhân tử vong của Đại úy công an

Làm rõ nguyên nhân tử vong của Đại úy công an

Đội phó Phòng Cảnh sát PCCC Đồng Nai chết ở phòng làm việc

Đội phó Phòng Cảnh sát PCCC Đồng Nai chết ở phòng làm việc