Xử phạt chủ tàu khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên

Xử phạt chủ tàu khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên

Ngoài việc buộc phải bơm trả lại số lượng cát đã khai thác xuống sông Cổ Chiên, chủ tàu ở Trà Vinh còn bị...
2 tàu không biển kiểm soát hút trộm cát sông Cổ Chiên

2 tàu không biển kiểm soát hút trộm cát sông Cổ Chiên