Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác thi đua khen thưởng

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác thi đua khen thưởng

Xác định công tác thi đua, khen thưởng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển,...
Công đoàn viên chức Việt Nam: Tôn vinh 123 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Công đoàn viên chức Việt Nam: Tôn vinh 123 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Động lực cho đổi mới, phát triển

Động lực cho đổi mới, phát triển

Đẩy mạnh phong trào tập thể dục giữa giờ 'Khỏe để lao động sản xuất'

Đẩy mạnh phong trào tập thể dục giữa giờ 'Khỏe để lao động sản xuất'

Phong trào thi đua 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo': Mang lại lợi ích thiết thực

Phong trào thi đua 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo': Mang lại lợi ích thiết thực

Chủ tịch Công đoàn cơ sở được người lao động tin yêu

Chủ tịch Công đoàn cơ sở được người lao động tin yêu

Tập trung cải thiện năng suất lao động

Tập trung cải thiện năng suất lao động

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Trưởng ban nữ công tâm huyết

Trưởng ban nữ công tâm huyết

Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Đoàn viên công đoàn huyện Đan Phượng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi

Đoàn viên công đoàn huyện Đan Phượng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi

Phong trào thi đua trong tạo khí thế, động lực cho lao động sản xuất

Phong trào thi đua trong tạo khí thế, động lực cho lao động sản xuất

Không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

Không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

Góp phần xây dựng thành phố văn minh

Góp phần xây dựng thành phố văn minh

Người lao động Thủ đô hưởng lợi từ chương trình hợp tác giữa UBND và LĐLĐ thành phố

Người lao động Thủ đô hưởng lợi từ chương trình hợp tác giữa UBND và LĐLĐ thành phố

Tạo động lực để người lao động không ngừng phấn đấu

Tạo động lực để người lao động không ngừng phấn đấu

Tạo lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng từ các phong trào thi đua yêu nước

Tạo lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng từ các phong trào thi đua yêu nước

Làm tốt thông điệp 'không để ai ở lại phía sau'

Làm tốt thông điệp 'không để ai ở lại phía sau'

Nhiều kết quả thiết thực

Nhiều kết quả thiết thực

Khi công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả

Khi công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả

Phát huy truyền thống, tạo niềm tin cho người lao động

Phát huy truyền thống, tạo niềm tin cho người lao động

Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở

Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở

Tạo sức bật từ các phong trào thi đua yêu nước

Tạo sức bật từ các phong trào thi đua yêu nước

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam