Xe tải chở hàng tấn trái cây bị lật, người dân cùng nhau thu gom giúp tài xế

Xe tải chở hàng tấn trái cây bị lật, người dân cùng nhau thu gom giúp tài xế

Xe tải chở cam lật úp, người dân xúm lại nhặt giúp không sót quả nào

Xe tải chở cam lật úp, người dân xúm lại nhặt giúp không sót quả nào

Xe tải chở trái cây lật úp, dân Quảng Ngãi nhặt giúp tài xế

Xe tải chở trái cây lật úp, dân Quảng Ngãi nhặt giúp tài xế

Lật xe tải, hàng tấn cam tràn xuống đường, người dân nhặt giúp không sót quà nào

Lật xe tải, hàng tấn cam tràn xuống đường, người dân nhặt giúp không sót quà nào

Xe tải chao đảo rồi lật chỏng vó ở Quảng Ngãi, dân xúm lại giúp tài xế

Xe tải chao đảo rồi lật chỏng vó ở Quảng Ngãi, dân xúm lại giúp tài xế

Hàng tấn cam đổ xuống ruộng, người dân chung tay nhặt giúp

Hàng tấn cam đổ xuống ruộng, người dân chung tay nhặt giúp

Người dân giúp tài xế nhặt hàng tấn trái cây rơi sau tai nạn

Người dân giúp tài xế nhặt hàng tấn trái cây rơi sau tai nạn

Người dân Quảng Ngãi giúp tài xế thu gom trái cây đổ ra đường

Người dân Quảng Ngãi giúp tài xế thu gom trái cây đổ ra đường

Bất ngờ với hành động của người dân khi thấy xe tải chở cam lật giữa đường

Bất ngờ với hành động của người dân khi thấy xe tải chở cam lật giữa đường

Người dân Quảng Ngãi giúp tài xế thu gom hàng chục tấn cam đổ ra đường sau tai nạn

Người dân Quảng Ngãi giúp tài xế thu gom hàng chục tấn cam đổ ra đường sau tai nạn

Quảng Ngãi: Người dân giúp tài xế nhặt hàng tấn trái cây tràn xuống đường

Quảng Ngãi: Người dân giúp tài xế nhặt hàng tấn trái cây tràn xuống đường

Hàng tấn trái cây đổ xuống đường, người dân giúp tài xế thu nhặt

Hàng tấn trái cây đổ xuống đường, người dân giúp tài xế thu nhặt

Người dân thu gom trái cây giúp tài xế khi xe tải bị lật ở quốc lộ

Người dân thu gom trái cây giúp tài xế khi xe tải bị lật ở quốc lộ

Quảng Ngãi: Lật xe tải, người dân giúp tài xế thu gom trái cây bị rơi

Quảng Ngãi: Lật xe tải, người dân giúp tài xế thu gom trái cây bị rơi

Thấy xe tải chở cam lật, hàng chục người dân giúp tài xế thu gom

Thấy xe tải chở cam lật, hàng chục người dân giúp tài xế thu gom