Khuyến nghị cẩn trọng với chính sách tiền tệ

Khuyến nghị cẩn trọng với chính sách tiền tệ

Viện trưởng VEPR: Lo ngại về kỹ năng của lao động Việt

Viện trưởng VEPR: Lo ngại về kỹ năng của lao động Việt

Tăng trưởng cả năm dự báo đạt mức 7,05%

Tăng trưởng cả năm dự báo đạt mức 7,05%

VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm nay sẽ đạt 7,05%

VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm nay sẽ đạt 7,05%

VEPR: Dự trữ ngoại hối vượt mức 71 tỷ usd

VEPR: Dự trữ ngoại hối vượt mức 71 tỷ usd

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,05% trong năm 2019

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,05% trong năm 2019

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế có khả năng vượt chỉ tiêu và đạt trên 7%

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế có khả năng vượt chỉ tiêu và đạt trên 7%

Dự báo GDP 2019 sẽ vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Dự báo GDP 2019 sẽ vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Không chủ quan về tăng trưởng kinh tế

Không chủ quan về tăng trưởng kinh tế

Chất lượng tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2019 có phần 'kém đi'

Chất lượng tăng trưởng đang kém đi

Chất lượng tăng trưởng đang kém đi

VEPR: Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ

VEPR: Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ

VEPR: Kinh tế tăng trưởng 7,05% nhưng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng

VEPR: Kinh tế tăng trưởng 7,05% nhưng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng

Kinh tế Việt Nam 2019 dự báo tăng trưởng 7,05%

Kinh tế Việt Nam 2019 dự báo tăng trưởng 7,05%

Dự báo GDP 2019 vượt chỉ tiêu, VEPR vẫn khuyến nghị cẩn trọng chính sách tiền tệ

Dự báo GDP 2019 vượt chỉ tiêu, VEPR vẫn khuyến nghị cẩn trọng chính sách tiền tệ

Thu hút FDI: Cần đón nhà đầu tư tạo ra thế bứt phá mới

Thu hút FDI: Cần đón nhà đầu tư tạo ra thế bứt phá mới