Moodys thông báo hạ xếp hạng tín nhiệm Việt Nam, Bộ Tài chính nói gì?

Moodys thông báo hạ xếp hạng tín nhiệm Việt Nam, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính nói gì khi Moodys hạ xếp hạng tín nhiệm Việt Nam?

Bộ Tài chính nói gì khi Moodys hạ xếp hạng tín nhiệm Việt Nam?

Hệ lụy nếu các nhà băng bị Moody's hạ bậc tín nhiệm

Hệ lụy nếu các nhà băng bị Moody's hạ bậc tín nhiệm

Sự kiện kinh tế tuần: Việt Nam tăng bậc năng lực cạnh tranh nhanh nhất thế giới

Sự kiện kinh tế tuần: Việt Nam tăng bậc năng lực cạnh tranh nhanh nhất thế giới

Chứng khoán Yuanta: Việt Nam gần như không có rủi ro về khả năng thanh toán

Chứng khoán Yuanta: Việt Nam gần như không có rủi ro về khả năng thanh toán

17 ngân hàng có thể bị hạ tín nhiệm, định giá sẽ giảm?

17 ngân hàng có thể bị hạ tín nhiệm, định giá sẽ giảm?

'Xếp hạng tín nhiệm của Moody's không gây tác động mạnh tại thị trường Việt Nam'

'Xếp hạng tín nhiệm của Moody's không gây tác động mạnh tại thị trường Việt Nam'

Vì sao 17 ngân hàng Việt có thể bị Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm

Vì sao 17 ngân hàng Việt có thể bị Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm

17 ngân hàng bị Moody's xem xét hạ bậc tín nhiệm

17 ngân hàng bị Moody's xem xét hạ bậc tín nhiệm

Bộ Tài chính khẳng định: Moody's xem xét hạ bậc tín nhiệm Việt Nam là 'không phù hợp'

Bộ Tài chính khẳng định: Moody's xem xét hạ bậc tín nhiệm Việt Nam là 'không phù hợp'

Chính phủ chưa bao giờ chậm trễ trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Chính phủ chưa bao giờ chậm trễ trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Bộ Tài chính lên tiếng về việc Moody's thông báo xem xét hạ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Bộ Tài chính lên tiếng về việc Moody's thông báo xem xét hạ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

17 ngân hàng Việt Nam bị xem xét hạ tín nhiệm

17 ngân hàng Việt Nam bị xem xét hạ tín nhiệm

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên tích cực

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên tích cực