Vietravel có cất cánh?

Vietravel có cất cánh?

Vietravel lên sàn với tham vọng trở thành tập đoàn đa ngành với lõi là mảng du lịch.