Nghề khám phá bí ẩn trong lòng đất

Nghề khám phá bí ẩn trong lòng đất

Đến thăm không gian trưng bày 'Chuyện nghề địa chất' tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, tôi...