Chính quyền thăm hỏi, hỗ trợ cho 5 nạn nhân bị sét đánh ở Quảng Nam

Chính quyền thăm hỏi, hỗ trợ cho 5 nạn nhân bị sét đánh ở Quảng Nam

'Thiên lôi' nổi giận

'Thiên lôi' nổi giận

Hỗ trợ các nạn nhân bị sét đánh thương vong khi đi làm rẫy

Hỗ trợ các nạn nhân bị sét đánh thương vong khi đi làm rẫy

Bắt giữ thanh niên xông vào hiệu vàng cướp 200 triệu đồng

Bắt giữ thanh niên xông vào hiệu vàng cướp 200 triệu đồng

Chính quyền hỗ trợ 5 nạn nhân bị sét đánh ở Quảng Nam

Chính quyền hỗ trợ 5 nạn nhân bị sét đánh ở Quảng Nam

5 người bị sét đánh đều là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở Quảng Nam

5 người bị sét đánh đều là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở Quảng Nam

Quảng Nam: Đi làm rẫy, sét đánh 5 người thương vong

Quảng Nam: Đi làm rẫy, sét đánh 5 người thương vong

Quảng Nam: Đi làm rẫy, 5 người bị sét đánh thương vong

Quảng Nam: Đi làm rẫy, 5 người bị sét đánh thương vong

Sét đánh gần trạm phát sóng di động khiến 5 người thương vong

Sét đánh gần trạm phát sóng di động khiến 5 người thương vong

5 người thương vong do bị sét đánh trên đường đi làm rẫy

5 người thương vong do bị sét đánh trên đường đi làm rẫy

Một người chết, 4 bị thương do sét đánh gần trạm BTS

Một người chết, 4 bị thương do sét đánh gần trạm BTS

Sét đánh người chết và bị thương

Sét đánh người chết và bị thương

5 người bị sét đánh thương vong trên đường đi làm rẫy

5 người bị sét đánh thương vong trên đường đi làm rẫy

Trên đường đi làm rẫy, 5 người bị sét đánh thương vong

Trên đường đi làm rẫy, 5 người bị sét đánh thương vong

Sét đánh 1 người chết, 4 người bị thương ở Quảng Nam

Sét đánh 1 người chết, 4 người bị thương ở Quảng Nam

Sét đánh khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Sét đánh khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Quảng Nam: 5 người thương vong do bị sét đánh

Quảng Nam: 5 người thương vong do bị sét đánh

Đi làm rẫy, 5 người bị thương vong do sét đánh

Đi làm rẫy, 5 người bị thương vong do sét đánh

Bị sét đánh trên đường đi làm rẫy, 5 người thương vong

Bị sét đánh trên đường đi làm rẫy, 5 người thương vong