9 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm

9 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng ở Đà Nẵng đã kiểm tra 1.180 đảng viên, 417 tổ chức đảng; giám...
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các địa phương

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các địa phương