ASEAN hợp tác hành động vì môi trường

ASEAN hợp tác hành động vì môi trường

Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về môi trường (AMME 15) và...