Áp dụng loạt biện pháp mạnh, Liên Hợp Quốc hé lộ một phần nguyên nhân 'cạn tiền' là do Mỹ

Áp dụng loạt biện pháp mạnh, Liên Hợp Quốc hé lộ một phần nguyên nhân 'cạn tiền' là do Mỹ

Liên hợp quốc lấy tiền từ đâu để duy trì hoạt động?

Liên hợp quốc lấy tiền từ đâu để duy trì hoạt động?

Nguy cơ Liên hợp quốc sắp không đủ tiền trả lương cho nhân viên

LIÊN HỢP QUỐC CẢNH BÁO NGUY CƠ TỔ CHỨC NÀY CẠN KIỆT TIỀN

LIÊN HỢP QUỐC CẢNH BÁO NGUY CƠ TỔ CHỨC NÀY CẠN KIỆT TIỀN

Khủng hoảng ngân sách, Liên hợp quốc không đủ trả lương cho nhân viên từ tháng 11

Khủng hoảng ngân sách, Liên hợp quốc không đủ trả lương cho nhân viên từ tháng 11

Liên Hợp Quốc sắp không có đủ tiền trả lương cho nhân viên?

Liên Hợp Quốc sắp không có đủ tiền trả lương cho nhân viên?

Liên hợp quốc sắp cạn tiền

Lá thư hé lộ sự thật 'choáng váng' về tình trạng tiền bạc của Liên Hợp Quốc

Lá thư hé lộ sự thật 'choáng váng' về tình trạng tiền bạc của Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc sẽ hết tiền vào cuối tháng 10?

Liên Hợp Quốc sẽ hết tiền vào cuối tháng 10?

Các nước thành viên 'chây ì', Liên hợp quốc lại khủng hoảng ngân sách

Các nước thành viên 'chây ì', Liên hợp quốc lại khủng hoảng ngân sách

Liên hợp quốc cảnh báo 'hết tiền' vào cuối tháng 10/2019

Liên hợp quốc cảnh báo 'hết tiền' vào cuối tháng 10/2019

LHQ cảnh báo nguy cơ không đủ ngân sách để duy trì hoạt động

LHQ cảnh báo nguy cơ không đủ ngân sách để duy trì hoạt động

Liên hợp quốc có thể hết sạch tiền vào cuối tháng?

Liên hợp quốc có thể hết sạch tiền vào cuối tháng?

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn kiệt tiền

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn kiệt tiền

Liên Hiệp Quốc sắp... cạn túi

Liên Hiệp Quốc sắp... cạn túi

Liên Hợp Quốc có thể hết tiền vào cuối tháng này

Liên Hợp Quốc có thể hết tiền vào cuối tháng này

Thành lập Ủy ban Hiến pháp thành công- khởi đầu tương lai của Syria

Thành lập Ủy ban Hiến pháp thành công- khởi đầu tương lai của Syria