Cán bộ Phòng TN&MT bị chuyển việc vì lỗi 'đánh máy vống gần 300 tỷ'

Cán bộ Phòng TN&MT bị chuyển việc vì lỗi 'đánh máy vống gần 300 tỷ'

Cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vừa bị thuyên chuyển công tác vì đánh máy văn bản về kinh...