Chuyện người 'gieo chữ' ở Hang Kia - Hòa Bình

Chuyện người 'gieo chữ' ở Hang Kia - Hòa Bình

Với lòng yêu nghề, cô giáo Hà Thị Hằng đã gieo cái chữ làm thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông, ở...