Nghẹn lòng 'Giấc mơ gia đình' của những đứa trẻ thiếu tình thương

Nghẹn lòng 'Giấc mơ gia đình' của những đứa trẻ thiếu tình thương

20 đứa trẻ là nhân vật chính trong triển lãm 'Giấc mơ gia đình' đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng đều có...

Triển lãm 'Giấc mơ gia đình'