Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 11

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 11

Vấn đề không chỉ đặt ra cho các kỳ họp Trung ương

Vấn đề không chỉ đặt ra cho các kỳ họp Trung ương

Người dân TPHCM đồng tình kết quả Hội nghị Trung ương 11

Người dân TPHCM đồng tình kết quả Hội nghị Trung ương 11

Kỷ luật cán bộ cao cấp: 'Thật đau xót, nhưng không thể không làm'

Kỷ luật cán bộ cao cấp: 'Thật đau xót, nhưng không thể không làm'

Hơn 70 cán bộ cao cấp bị xử lý: 'Thật đau xót, nhưng không thể không làm'

Hơn 70 cán bộ cao cấp bị xử lý: 'Thật đau xót, nhưng không thể không làm'

Bế mạc Hội nghị Trung ương 11

Bế mạc Hội nghị Trung ương 11

Hoạch định diện mạo đất nước đến 2030 và 2045

Hoạch định diện mạo đất nước đến 2030 và 2045

Thông báo nội dung ngày họp thứ 4 Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Thông báo nội dung ngày họp thứ 4 Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 11

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 11

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 11

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 11

Trung ương thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Trung ương thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Trung ương thảo luận chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm

Trung ương thảo luận chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm

Hội nghị Trung ương 11 thảo luận chiến lược phát triển kinh tế, xã hội

Hội nghị Trung ương 11 thảo luận chiến lược phát triển kinh tế, xã hội

Thủ tướng điều hành phiên họp toàn thể Hội nghị Trung ương về kinh tế - xã hội

Thủ tướng điều hành phiên họp toàn thể Hội nghị Trung ương về kinh tế - xã hội

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11

Ngày làm việc thứ 3, Hội nghị Trung ương 11: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên họp

Ngày làm việc thứ 3, Hội nghị Trung ương 11: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên họp

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 11

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 11

Nhìn từ bục phát biểu không hoa ở Hội nghị Trung ương 11

Nhìn từ bục phát biểu không hoa ở Hội nghị Trung ương 11