Ra mắt viện Nghiên cứu Di sản và phát triển

Ra mắt viện Nghiên cứu Di sản và phát triển

Đây là nơi đầu tiên trong hệ thống các trường đại học tại Việt Nam trang bị mô hình kính thực tế ảo 3D-VR,...
Trường ĐH Văn Lang thành lập Viện Nghiên cứu di sản văn hóa và Phát triển

Trường ĐH Văn Lang thành lập Viện Nghiên cứu di sản văn hóa và Phát triển