Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Trục vớt thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Trục vớt thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Phát hiện một thi thể nam giới nổi trên hồ Linh Đàm

Phát hiện một thi thể nam giới nổi trên hồ Linh Đàm

Hoảng hồn phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Hoảng hồn phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Tháng 10 khởi công hai cây cầu qua hồ Linh Đàm

Hà Nội 'rót' hơn 340 tỷ đồng xây 2 cầu qua hồ Linh Đàm

Hà Nội 'rót' hơn 340 tỷ đồng xây 2 cầu qua hồ Linh Đàm

Hà Nội sắp khởi công 2 cây cầu qua hồ Linh Đàm

Hà Nội sắp khởi công 2 cây cầu qua hồ Linh Đàm

Hà Nội xây 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm

Hà Nội xây 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm

Hà Nội: Xây 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm

Hà Nội: Xây 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm

Hà Nội: Cầu qua hồ Linh Đàm, nối với đường Nguyễn Xiển khởi công trong tháng 10

Hà Nội: Cầu qua hồ Linh Đàm, nối với đường Nguyễn Xiển khởi công trong tháng 10

Thi thể nam thanh niên sinh năm 2001 ở hồ Linh Đàm

Thi thể nam thanh niên sinh năm 2001 ở hồ Linh Đàm

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hồ Linh Đàm

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hồ Linh Đàm

Nam thanh niên chết dưới hồ Linh Đàm sau khi đi chơi với bạn

Nam thanh niên chết dưới hồ Linh Đàm sau khi đi chơi với bạn

Thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ Linh Đàm

Thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể nam thanh niên 18 tuổi nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể nam thanh niên 18 tuổi nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên hồ Linh Đàm

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên 18 tuổi ở hồ Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên 18 tuổi ở hồ Linh Đàm

Hà Nội: Đang đi thể dục, tá hỏa phát hiện thi thể nổi trên hồ

Hà Nội: Đang đi thể dục, tá hỏa phát hiện thi thể nổi trên hồ

Hiện trường vụ dông lớn làm cây đổ đè ôtô ở Linh Đàm