Còn bao nhiêu hot girl được 'nâng đỡ', bổ nhiệm không trong sáng?

Còn bao nhiêu hot girl được 'nâng đỡ', bổ nhiệm không trong sáng?

Bổ nhiệm 'thần tốc' nữ nhân viên hợp đồng làm lãnh đạo

Bổ nhiệm 'thần tốc' nữ nhân viên hợp đồng làm lãnh đạo

Động cơ gì khiến Giám đốc TTYT Đắk R'lấp bổ nhiệm lãnh đạo thần tốc?

Động cơ gì khiến Giám đốc TTYT Đắk R'lấp bổ nhiệm lãnh đạo thần tốc?

Đắk Nông: Lại phát hiện trường hợp bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc'

Đắk Nông: Lại phát hiện trường hợp bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc'

Thêm một nữ 9x được bổ nhiệm 'thần tốc' làm lãnh đạo

Thêm một nữ 9x được bổ nhiệm 'thần tốc' làm lãnh đạo

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đác R'lấp có lạm quyền?

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đác R'lấp có lạm quyền?

Giám đốc TT y tế huyện Đắk R'lấp bổ nhiệm nhiều trường hợp trái quy định

Giám đốc TT y tế huyện Đắk R'lấp bổ nhiệm nhiều trường hợp trái quy định

Quan lộ như 'điện xẹt' của nữ nhân viên hợp đồng được bổ nhiệm làm lãnh đạo ở Đắk Nông

Quan lộ như 'điện xẹt' của nữ nhân viên hợp đồng được bổ nhiệm làm lãnh đạo ở Đắk Nông

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ điều dưỡng hợp đồng được bổ nhiệm phụ trách nhiều phòng, khoa

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ điều dưỡng hợp đồng được bổ nhiệm phụ trách nhiều phòng, khoa

Vụ nữ điều dưỡng hợp đồng thăng tiến thần tốc: Sai phạm chồng sai phạm

Vụ nữ điều dưỡng hợp đồng thăng tiến thần tốc: Sai phạm chồng sai phạm

Vụ 'Nữ điều dưỡng được ưu ái': Thu hồi các quyết định bổ nhiệm sai quy định

Vụ 'Nữ điều dưỡng được ưu ái': Thu hồi các quyết định bổ nhiệm sai quy định

Thêm một 'Hotgirl' thăng tiến thần tốc tại Đắk Nông

Thêm một 'Hotgirl' thăng tiến thần tốc tại Đắk Nông

Đắk Nông: Nữ điều dưỡng 9x được bổ nhiệm làm lãnh đạo 3 phòng của Trung tâm y tế huyện do 'thiếu nhân sự'?

Đắk Nông: Nữ điều dưỡng 9x được bổ nhiệm làm lãnh đạo 3 phòng của Trung tâm y tế huyện do 'thiếu nhân sự'?

Nữ nhân viên hợp đồng được bổ nhiệm làm lãnh đạo ở Đắk Nông: Phụ trách khác gì bổ nhiệm?

Nữ nhân viên hợp đồng được bổ nhiệm làm lãnh đạo ở Đắk Nông: Phụ trách khác gì bổ nhiệm?

Nữ nhân viên hợp đồng được giao phụ trách nhiều phòng, khoa của bệnh viện

Nữ nhân viên hợp đồng được giao phụ trách nhiều phòng, khoa của bệnh viện

Nữ điều dưỡng hợp đồng được bổ nhiệm lãnh đạo 3 phòng

Nữ điều dưỡng hợp đồng được bổ nhiệm lãnh đạo 3 phòng

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ điều dưỡng được Giám đốc 'ưu ái'

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ điều dưỡng được Giám đốc 'ưu ái'

Đắk Nông: Nữ lãnh đạo 3 phòng của Trung tâm y tế huyện chỉ có trình độ trung cấp

Đắk Nông: Nữ lãnh đạo 3 phòng của Trung tâm y tế huyện chỉ có trình độ trung cấp

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ nhân viên hợp đồng được 'ưu ái' phụ trách nhiều phòng ban tại bệnh viện

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ nhân viên hợp đồng được 'ưu ái' phụ trách nhiều phòng ban tại bệnh viện

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nhân viên hợp đồng làm phụ trách phòng tại Trung tâm Y tế

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nhân viên hợp đồng làm phụ trách phòng tại Trung tâm Y tế

Sở Y tế Đắk Nông lên tiếng về việc bổ nhiệm nữ điều dưỡng 9X giữ nhiều chức vụ

Sở Y tế Đắk Nông lên tiếng về việc bổ nhiệm nữ điều dưỡng 9X giữ nhiều chức vụ

Nữ điều dưỡng được Giám đốc 'ưu ái' phụ trách nhiều phòng ban

Nữ điều dưỡng được Giám đốc 'ưu ái' phụ trách nhiều phòng ban

Nữ điều dưỡng 9X thăng tiến 'tốc độ ánh sáng' ở Đắk Nông

Nữ điều dưỡng 9X thăng tiến 'tốc độ ánh sáng' ở Đắk Nông

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm nữ nhân viên xinh đẹp sai quy trình

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm nữ nhân viên xinh đẹp sai quy trình

Nữ 9X nhân viên hợp đồng lao động được giao phụ trách nhiều phòng

Nữ 9X nhân viên hợp đồng lao động được giao phụ trách nhiều phòng

Bổ nhiệm nữ nhân viên hợp đồng làm lãnh đạo 3 phòng tại bệnh viện

Bổ nhiệm nữ nhân viên hợp đồng làm lãnh đạo 3 phòng tại bệnh viện

Đắk Nông: Nữ điều dưỡng hợp đồng giữ nhiều chức vụ tại bệnh viện, giám đốc nói gì?

Đắk Nông: Nữ điều dưỡng hợp đồng giữ nhiều chức vụ tại bệnh viện, giám đốc nói gì?

Những điều bất thường tại Trung tâm Y tế huyện Đác R'lấp

Những điều bất thường tại Trung tâm Y tế huyện Đác R'lấp

Nữ nhân viên hợp đồng trẻ đẹp liên tục làm lãnh đạo phòng ban

Nữ nhân viên hợp đồng trẻ đẹp liên tục làm lãnh đạo phòng ban