Người đàn ông tử vong cạnh trụ điện trung thế, trên người có vết cháy sém

Người đàn ông tử vong cạnh trụ điện trung thế, trên người có vết cháy sém

Trưởng ban Tổ chức huyện tử vong dưới cống: Văn hóa rượu bia công sở và hệ lụy

Trưởng ban Tổ chức huyện tử vong dưới cống: Văn hóa rượu bia công sở và hệ lụy

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy tử vong dưới cống: Nhậu đến 1 giờ sáng rồi mất tích

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy tử vong dưới cống: Nhậu đến 1 giờ sáng rồi mất tích

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy nhậu đến 1h sáng trước khi tử vong dưới cống

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy nhậu đến 1h sáng trước khi tử vong dưới cống

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy tử vong sau khi ăn tiệc nhà người quen

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy tử vong sau khi ăn tiệc nhà người quen

Cà Mau: Điều tra cái chết của Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy sau khi đi tiệc

Cà Mau: Điều tra cái chết của Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy sau khi đi tiệc

Phát hiện thi thể Trưởng ban Tổ chức huyện ủy huyện Năm Căn

Phát hiện thi thể Trưởng ban Tổ chức huyện ủy huyện Năm Căn

Tá hỏa phát hiện thi thể Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy dưới cống

Tá hỏa phát hiện thi thể Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy dưới cống

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới cống

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới cống

Phát hiện thi thể Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dưới cống

Phát hiện thi thể Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dưới cống

Phát hiện Trưởng Ban Tổ chức huyện Năm Căn tử vong bất thường dưới cống

Phát hiện Trưởng Ban Tổ chức huyện Năm Căn tử vong bất thường dưới cống

Phát hiện thi thể Trưởng Ban tổ chức Năm Căn dưới cống thoát nước

Phát hiện thi thể Trưởng Ban tổ chức Năm Căn dưới cống thoát nước

Cà Mau: Phát hiện Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tử vong bất thường dưới cống

Cà Mau: Phát hiện Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tử vong bất thường dưới cống

Phát hiện thi thể Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy dưới vuông tôm

Phát hiện thi thể Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy dưới vuông tôm

Phát hiện thi thể Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy nằm dưới cống

Phát hiện thi thể Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy nằm dưới cống

Trưởng Ban Tổ chức huyện Năm Căn tử vong bất thường dưới cống

Trưởng Ban Tổ chức huyện Năm Căn tử vong bất thường dưới cống