7 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được quốc tế công nhận

7 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được quốc tế công nhận

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Không thể nộp tiền là xong

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Không thể nộp tiền là xong

Bộ GD&ĐT: Công bố 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT: Công bố 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ

Yêu cầu dừng cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ đối với 9 trường đại học

Yêu cầu dừng cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ đối với 9 trường đại học

Thầy cô cần biết, thêm 5 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thầy cô cần biết, thêm 5 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thêm 4 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thêm 4 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Hai trường Đại học ở Nghệ An phải dừng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Hai trường Đại học ở Nghệ An phải dừng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

'Tự chủ không phải là tự bơi'

'Tự chủ không phải là tự bơi'

Thêm 9 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

3 trường đại học ở Nghệ An bị ngừng cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ

3 trường đại học ở Nghệ An bị ngừng cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ

Thêm 6 trường phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường ĐH phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường ĐH phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

9 trường đại học buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

9 trường đại học buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Thêm 6 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đầy đủ nhất danh sách các trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Đầy đủ nhất danh sách các trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Thêm nhiều đại học bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm nhiều đại học bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường ĐH dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường ĐH dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Thêm 6 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Thêm 6 đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu thêm 5 Đại học dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu thêm 5 Đại học dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường ĐH phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường ĐH phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

7 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

7 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Hàng loạt đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Không sáp nhập các trung tâm Giáo dục thường xuyên với trường trung cấp

Không sáp nhập các trung tâm Giáo dục thường xuyên với trường trung cấp