Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chào đón hơn 1.600 tân sinh viên

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chào đón hơn 1.600 tân sinh viên

TIÊU ĐIỂM NGÀY 13/10/2019: KHÔNG CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TIÊU ĐIỂM NGÀY 13/10/2019: KHÔNG CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Bỏ ghi hình thức, xếp loại bằng đại học: Thời điểm này chưa thích hợp?

Bỏ ghi hình thức, xếp loại bằng đại học: Thời điểm này chưa thích hợp?

Giá trị đích thực của tấm bằng…

Giá trị đích thực của tấm bằng…

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp đại học: Không ảnh hưởng đến quá trình đào tạo của nhà trường

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp đại học: Không ảnh hưởng đến quá trình đào tạo của nhà trường

Không phân biệt bằng chính quy hay tại chức

Không phân biệt bằng chính quy hay tại chức

Tranh cãi nảy lửa xung quanh việc bỏ ghi xếp loại thứ hạng trên bằng ĐH

Tranh cãi nảy lửa xung quanh việc bỏ ghi xếp loại thứ hạng trên bằng ĐH

Muốn không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng thì cần đồng bộ chuẩn đầu ra

Muốn không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng thì cần đồng bộ chuẩn đầu ra

CHẤT LƯỢNG CHƯA ĐẢM BẢO HỢP NHẤT LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

CHẤT LƯỢNG CHƯA ĐẢM BẢO HỢP NHẤT LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Bằng đại học, không nên 'cào bằng'...

Bằng đại học, không nên 'cào bằng'...

Không ghi hình thức đào tạo, xếp loại trên văn bằng đại học: Không khác so với thế giới

Không ghi hình thức đào tạo, xếp loại trên văn bằng đại học: Không khác so với thế giới

Trường ĐH Điện Lực: Loạt bài thi được nâng, sửa điểm

Trường ĐH Điện Lực: Loạt bài thi được nâng, sửa điểm

Hồ sơ cá nhân và kỹ năng quan trọng hơn bằng tốt nghiệp đại học khi tìm việc

Hồ sơ cá nhân và kỹ năng quan trọng hơn bằng tốt nghiệp đại học khi tìm việc

Có nên bỏ xếp loại trên văn bằng tốt nghiệp?

Có nên bỏ xếp loại trên văn bằng tốt nghiệp?

Bằng đại học sẽ không còn xếp loại học lực: Đừng để 'vàng, thau lẫn lộn'

Bằng đại học sẽ không còn xếp loại học lực: Đừng để 'vàng, thau lẫn lộn'

Không ghi hình thức đào tạo, xếp loại trên văn bằng ĐH: Không ảnh hưởng đến năng lực người được cấp bằng

Không ghi hình thức đào tạo, xếp loại trên văn bằng ĐH: Không ảnh hưởng đến năng lực người được cấp bằng

KHÔNG THỂ CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHÔNG THỂ CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Bỏ ghi loại hình, xếp loại trên bằng đại học: Giỏi, dốt sẽ 'cá mè một lứa'?

Bỏ ghi loại hình, xếp loại trên bằng đại học: Giỏi, dốt sẽ 'cá mè một lứa'?

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp đại học: Phù hợp với xu thế

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp đại học: Phù hợp với xu thế

Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?

Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?

Bằng tốt nghiệp đại học mới: Sẽ cấp cùng phụ lục văn bằng

Bằng tốt nghiệp đại học mới: Sẽ cấp cùng phụ lục văn bằng

GS.VS Đào Trọng Thi: 'Bỏ ghi hình thức, xếp loại trên văn bằng sẽ khó phân biệt chất lượng đào tạo giữa các trường'

GS.VS Đào Trọng Thi: 'Bỏ ghi hình thức, xếp loại trên văn bằng sẽ khó phân biệt chất lượng đào tạo giữa các trường'

Không ghi hình thức đào tạo, xếp loại trên văn bằng: Phù hợp với thông lệ quốc tế

Không ghi hình thức đào tạo, xếp loại trên văn bằng: Phù hợp với thông lệ quốc tế

Bỏ xếp loại trên văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ 'vàng thau lẫn lộn'?

Bỏ xếp loại trên văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ 'vàng thau lẫn lộn'?

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH: Phụ lục văn bằng vẫn ghi rõ xếp loại

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH: Phụ lục văn bằng vẫn ghi rõ xếp loại

Không xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH, người kêu trời, kẻ hò reo

Không xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH, người kêu trời, kẻ hò reo

Xếp loại tốt nghiệp đại học sẽ ghi trên phụ lục văn bằng

Xếp loại tốt nghiệp đại học sẽ ghi trên phụ lục văn bằng

Không ghi xếp loại trong bằng đại học: Bộ GD&ĐT lên tiếng

Không ghi xếp loại trong bằng đại học: Bộ GD&ĐT lên tiếng

Bỏ xếp loại, có cào bằng tất cả người học?

Bỏ xếp loại, có cào bằng tất cả người học?

Bằng tốt nghiệp đại học không xếp loại, Bộ Giáo dục lý giải gì?

Bằng tốt nghiệp đại học không xếp loại, Bộ Giáo dục lý giải gì?

Bỏ xếp loại, hình thức đào tạo trên văn bằng đại học: Khó kiểm soát chất lượng

Bỏ xếp loại, hình thức đào tạo trên văn bằng đại học: Khó kiểm soát chất lượng

Bằng đại học không phân biệt giỏi, khá: Dễ đánh mất động lực phấn đấu của sinh viên

Bằng đại học không phân biệt giỏi, khá: Dễ đánh mất động lực phấn đấu của sinh viên

Bộ Giáo dục nói gì về dự định bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

Bộ Giáo dục nói gì về dự định bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

Bộ GD&ĐT khẳng định việc cấp bằng đại học theo xu hướng quốc tế

Bộ GD&ĐT khẳng định việc cấp bằng đại học theo xu hướng quốc tế

Chưa phù hợp để bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp đại học

Chưa phù hợp để bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp đại học

Không phân biệt chính quy, tại chức trong văn bằng đại học gây lo ngại nhập nhèm chất lượng

Không phân biệt chính quy, tại chức trong văn bằng đại học gây lo ngại nhập nhèm chất lượng

'Xóa' xếp loại trên bằng đại học: 'Bộ GD&ĐT quá vội vàng'

'Xóa' xếp loại trên bằng đại học: 'Bộ GD&ĐT quá vội vàng'

Không ghi xếp loại trên bằng đại học: Chuyên gia nói gì?

Không ghi xếp loại trên bằng đại học: Chuyên gia nói gì?

Bỏ ghi xếp loại thứ hạng trên bằng đại học nên hay không?

Bỏ ghi xếp loại thứ hạng trên bằng đại học nên hay không?

Bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học: 'Mọi thứ cần rõ ràng thì mới mong một nền giáo dục phát triển'

Bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học: 'Mọi thứ cần rõ ràng thì mới mong một nền giáo dục phát triển'

Văn bằng Đại học: Nếu không còn phân loại…

Văn bằng Đại học: Nếu không còn phân loại…

Phải cân nhắc kỹ

Phải cân nhắc kỹ

Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học nhằm loại bỏ tư duy chạy đua bằng cấp

Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học nhằm loại bỏ tư duy chạy đua bằng cấp

Văn bằng Ðại học sẽ không ghi loại hình đào tạo

Văn bằng Ðại học sẽ không ghi loại hình đào tạo

Văn bằng đại học các nước được ghi như thế nào?

Không ghi xếp loại trên văn bằng: Lo ngại 'vàng thau lẫn lộn'?

Không ghi xếp loại trên văn bằng: Lo ngại 'vàng thau lẫn lộn'?

Bộ GD&ĐT: Không xếp loại bằng đại học là phù hợp với thông lệ quốc tế

Bộ GD&ĐT: Không xếp loại bằng đại học là phù hợp với thông lệ quốc tế

Dự thảo thông tư về bằng cấp: Nhiều quan điểm trái chiều

Dự thảo thông tư về bằng cấp: Nhiều quan điểm trái chiều

Bằng tại chức hay chính quy sẽ được ghi trong phụ lục?

Bằng tại chức hay chính quy sẽ được ghi trong phụ lục?

Không ghi xếp loại trên bằng đại học là phù hợp với thông lệ quốc tế

Không ghi xếp loại trên bằng đại học là phù hợp với thông lệ quốc tế

Bằng đại học đã không ghi loại hình đào tạo, giờ không ghi mục xếp loại nữa sao?

Bằng đại học đã không ghi loại hình đào tạo, giờ không ghi mục xếp loại nữa sao?

Sẽ không phân biệt chính quy hay vừa học vừa làm trên văn bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ không phân biệt chính quy hay vừa học vừa làm trên văn bằng tốt nghiệp đại học

Có nên bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

Có nên bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học sẽ không có xếp loại khá, giỏi, trung bình

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học sẽ không có xếp loại khá, giỏi, trung bình

Dự thảo bằng tốt nghiệp đại học bỏ ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình

Dự thảo bằng tốt nghiệp đại học bỏ ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi xếp loại và hình thức đào tạo

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi xếp loại và hình thức đào tạo

Bộ Giáo dục đề nghị Hà Nội thanh tra cơ sở giáo dục mang danh quốc tế

Bộ Giáo dục đề nghị Hà Nội thanh tra cơ sở giáo dục mang danh quốc tế

45 trường sẽ dừng đào tạo hệ cao đẳng

45 trường sẽ dừng đào tạo hệ cao đẳng