Giàu ý nghĩa, 'tiếp lửa' thi đua

Giàu ý nghĩa, 'tiếp lửa' thi đua

LH Tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019 – KV phía Nam

LH Tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019 – KV phía Nam

Bế mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Nam

Bế mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Nam

Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Quân đội 2019

Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Quân đội 2019

Khai mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Nam

Khai mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Nam

Nữ quân nhân tài năng trong nghệ thuật, sáng tạo trong công tác

Nữ quân nhân tài năng trong nghệ thuật, sáng tạo trong công tác

Bế mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc

Bế mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc

Bế mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc

Bế mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc

Bế mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc

Bế mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc

Bảy đội tuyển đạt giải xuất sắc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi

Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Bắc

Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Bắc

Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019

Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019

'Bóng hồng' Quân đội thi tài Tuyên truyền viên giỏi

'Bóng hồng' Quân đội thi tài Tuyên truyền viên giỏi

Bế mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi trong phụ nữ Bộ đội Biên phòng

Bế mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi trong phụ nữ Bộ đội Biên phòng