Wi-Fi trên máy bay Vietnam Airlines chậm, đủ để nhắn tin và gửi mail

Wi-Fi trên máy bay Vietnam Airlines chậm, đủ để nhắn tin và gửi mail

Trải nghiệm dịch vụ wifi trên máy bay lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Trải nghiệm dịch vụ wifi trên máy bay lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Trải nghiệm chuyến bay có WiFi lần đầu tiên tại Việt Nam

Trải nghiệm chuyến bay có WiFi lần đầu tiên tại Việt Nam

Vietnam Airlines chính thức kết nối Internet trên máy bay

Vietnam Airlines chính thức kết nối Internet trên máy bay

Vietnam Airlines cung cấp Wifi trên một số chuyến bay

Vietnam Airlines cung cấp Wifi trên một số chuyến bay

Vietnam Airlines bắt đầu cung cấp Wi-Fi phục vụ hành khách trên chuyến bay

Vietnam Airlines bắt đầu cung cấp Wi-Fi phục vụ hành khách trên chuyến bay

Bắt đầu triển khai kết nối internet trên chuyến bay của Vietnam Airlines

Từ ngày 10-10, đi máy bay Airbus A350 được sử dụng wifi

Từ ngày 10-10, đi máy bay Airbus A350 được sử dụng wifi

Lướt mạng trên máy bay Vietnam Airlines chỉ với 75 nghìn đồng

Lướt mạng trên máy bay Vietnam Airlines chỉ với 75 nghìn đồng

Wifi trên máy bay có mức giá từ 75.000 đồng - 735.000 đồng/gói dịch vụ

Wifi trên máy bay có mức giá từ 75.000 đồng - 735.000 đồng/gói dịch vụ

Từ 10/10, Vietnam Airlines ra mắt dịch vụ WiFi trên chuyến bay

Từ 10/10, Vietnam Airlines ra mắt dịch vụ WiFi trên chuyến bay

Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ WiFi trên chuyến bay

Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ WiFi trên chuyến bay

Vietnam Airlines thông báo cho thuê ướt 2 tàu bay Airbus A350

Vietnam Airlines thông báo cho thuê ướt 2 tàu bay Airbus A350

Từ 10/10, hành khách đi máy bay A350 sẽ được sử dụng wifi

Từ 10/10, hành khách đi máy bay A350 sẽ được sử dụng wifi

Siêu máy bay Boeing 787 - 10 Dreamliner đầu tiên về Việt Nam

Siêu máy bay Boeing 787 - 10 Dreamliner đầu tiên về Việt Nam

Trải nghiệm hạng ghế tương đương Thương gia của Vietnam Airlines