Ngăn chặn tham nhũng để doanh nghiệp không còn phải 'lót tay'

Ngăn chặn tham nhũng để doanh nghiệp không còn phải 'lót tay'

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh những sai phạm trong thu - chi ở các trường học

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh những sai phạm trong thu - chi ở các trường học

Tổ chức Đoàn phải trong sạch thì mới vận động được đoàn viên, thanh niên

Tổ chức Đoàn phải trong sạch thì mới vận động được đoàn viên, thanh niên

Học tập kinh nghiệm của Đức về phòng, chống tham nhũng

Học tập kinh nghiệm của Đức về phòng, chống tham nhũng

Huy động sự tham gia của các bên liên quan trong chống tham nhũng

Huy động sự tham gia của các bên liên quan trong chống tham nhũng

Chuyển đổi công tác hơn 700 cán bộ để ngăn tham nhũng

Chuyển đổi công tác hơn 700 cán bộ để ngăn tham nhũng

Hà Nội: Tham nhũng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Hà Nội: Tham nhũng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Ban chỉ đạo PCTN Trung ương làm việc với Sóc Trăng

Ban chỉ đạo PCTN Trung ương làm việc với Sóc Trăng

Cần đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế

Cần đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế

Ngày 3/12 diễn ra Hội nghị Sáng kiến Chống tham nhũng châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 3/12 diễn ra Hội nghị Sáng kiến Chống tham nhũng châu Á – Thái Bình Dương

Bộ GD&ĐT: Tập huấn công tác thanh tra, giải quyết KN, TC

Bộ GD&ĐT: Tập huấn công tác thanh tra, giải quyết KN, TC

'Điểm sáng' Thanh tra Gia Lai

'Điểm sáng' Thanh tra Gia Lai

Bộ Ngoại giao phổ biến kiến thức pháp luật về PCTN

Bộ Ngoại giao phổ biến kiến thức pháp luật về PCTN

Đà Nẵng phát hiện 2 trường hợp có kết luận kê khai không trung thực

Đà Nẵng phát hiện 2 trường hợp có kết luận kê khai không trung thực

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

'Ghế nóng' Cục Phòng, chống tham nhũng đã có người

'Ghế nóng' Cục Phòng, chống tham nhũng đã có người

Huyện Yên Định khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, rà soát

Tăng thêm sức mạnh của 'Thượng phương bảo kiếm'

Tăng thêm sức mạnh của 'Thượng phương bảo kiếm'

Hậu Giang: Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và PCTN cho cán bộ chủ chốt

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại Cao Bằng

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại Cao Bằng

Nhận diện 'tham nhũng vặt' để đưa ra giải pháp phòng, chống phù hợp

Nhận diện 'tham nhũng vặt' để đưa ra giải pháp phòng, chống phù hợp

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Cục Thuế tỉnh

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Cục Thuế tỉnh

Ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN

Ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN

Tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng: Gia tăng và phức tạp

Tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng: Gia tăng và phức tạp

'Sai phạm trong trật tự xây dựng có sự tiếp tay của người có thẩm quyền'

'Sai phạm trong trật tự xây dựng có sự tiếp tay của người có thẩm quyền'

Đề nghị báo cáo Quốc hội kết quả thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Đề nghị báo cáo Quốc hội kết quả thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Ủy ban Tư pháp: Có tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng

Ủy ban Tư pháp: Có tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng

Tham nhũng vặt vẫn là nỗi lo

Tham nhũng vặt vẫn là nỗi lo

Cơ quan, tổ chức có hành vi tham nhũng cũng sẽ bị xử lý

Cơ quan, tổ chức có hành vi tham nhũng cũng sẽ bị xử lý

Sẽ giúp Thanh tra Chính phủ có thêm căn cứ để hoàn thiện pháp luật về PCTN

Sẽ giúp Thanh tra Chính phủ có thêm căn cứ để hoàn thiện pháp luật về PCTN

Chưa thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

Huyện Hậu Lộc: Tập trung thanh tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực ngân sách, đất đai

Huyện Hậu Lộc: Tập trung thanh tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực ngân sách, đất đai

Đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam

Đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam

Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa: Nhiều sai phạm trong tài chính, tổ chức

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa: Nhiều sai phạm trong tài chính, tổ chức

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020

Giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020

Chính phủ dự báo phòng, chống tham nhũng sẽ 'tích cực, đậm nét'

Chính phủ dự báo phòng, chống tham nhũng sẽ 'tích cực, đậm nét'

Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ �

Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ �

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc dài hơi, đòi hỏi sự tỉnh táo và không có 'vùng cấm'

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc dài hơi, đòi hỏi sự tỉnh táo và không có 'vùng cấm'

Chuyện khó tin nhất

Chuyện khó tin nhất

1 cán bộ ở Cao Bằng nhận quà tặng là ô tô trị giá trên 3,7 tỉ đồng

1 cán bộ ở Cao Bằng nhận quà tặng là ô tô trị giá trên 3,7 tỉ đồng

Thực tiễn kinh nghiệm nhìn từ góc độ xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay (kỳ II)

Thực tiễn kinh nghiệm nhìn từ góc độ xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay (kỳ II)

Chủ động chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh Hóa tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh Hóa tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021

Phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng trên Tây Nguyên

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng trên Tây Nguyên

Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng trên Thông tấn xã Việt Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng trên Thông tấn xã Việt Nam

Bình Định: Nhiều cán bộ bổ nhiệm sai và liên quan đến tham nhũng

Bình Định: Nhiều cán bộ bổ nhiệm sai và liên quan đến tham nhũng