Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện,...
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước tự kiểm tra để phát hiện hành vi tham nhũng

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước tự kiểm tra để phát hiện hành vi tham nhũng

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Công khai báo cáo kiểm toán các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng là hết sức cần thiết

Công khai báo cáo kiểm toán các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng là hết sức cần thiết

Lực lượng Công an quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí

Lực lượng Công an quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Ngành Công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra án tham nhũng

Ngành Công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra án tham nhũng

Quy định 211 đã bổ sung thêm thẩm quyền cho Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Quy định 211 đã bổ sung thêm thẩm quyền cho Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại một số địa phương, đơn vị

Kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại một số địa phương, đơn vị

Cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng, vụ tham nhũng

Cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng, vụ tham nhũng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách

Xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách

Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Khi tất cả đồng lòng…

Khi tất cả đồng lòng…

Tổng Bí thư: Nhân dân ủng hộ chống tham nhũng thì chúng ta không sợ gì

Tổng Bí thư: Nhân dân ủng hộ chống tham nhũng thì chúng ta không sợ gì

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa ra xét xử 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa ra xét xử 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp

Năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng cần quyết liệt hơn, hiệu quả hơn

Năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng cần quyết liệt hơn, hiệu quả hơn

Tổng bí thư yêu cầu đưa ra xét xử 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020

Tổng bí thư yêu cầu đưa ra xét xử 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020

Đưa ra xét xử 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020

Đưa ra xét xử 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020

Xét xử sơ thẩm 10 đại án nghiêm trọng trong năm 2020

Xét xử sơ thẩm 10 đại án nghiêm trọng trong năm 2020

Công bố kết quả kiểm tra công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Công bố kết quả kiểm tra công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội Lê Như Tiến: Khép lỗ hổng về kiểm soát quyền lực

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội Lê Như Tiến: Khép lỗ hổng về kiểm soát quyền lực

Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng