Kết nối nông sản Thủ đô đến các chuỗi siêu thị

Kết nối nông sản Thủ đô đến các chuỗi siêu thị

Với mong muốn trao đổi, hợp tác tiêu thụ hàng hóa giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, Trung tâm Xúc tiến...