Hà Nội cấm hút thuốc ở 30 điểm du lịch: Người dân, du khách nói gì?

Hà Nội cấm hút thuốc ở 30 điểm du lịch: Người dân, du khách nói gì?

Nhân rộng mô hình 'Điểm du lịch không khói thuốc'

Nhân rộng mô hình 'Điểm du lịch không khói thuốc'

Hà Nội triển khai mô hình du lịch không khói thuốc lá tại quận Hoàn Kiếm

Hà Nội triển khai mô hình du lịch không khói thuốc lá tại quận Hoàn Kiếm

Những lưu ý mà người hút thuốc cần phải biết để tránh bị phạt

Những lưu ý mà người hút thuốc cần phải biết để tránh bị phạt

30 điểm bị cấm hút thuốc lá, phạt tiền ở Hà Nội gồm những đâu?

30 điểm bị cấm hút thuốc lá, phạt tiền ở Hà Nội gồm những đâu?

Hà Nội: Điểm danh hàng loạt điểm du lịch 'cấm hút thuốc lá'

Hà Nội: Điểm danh hàng loạt điểm du lịch 'cấm hút thuốc lá'

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Phạt 300.000 đồng nếu hút thuốc lá tại 30 điểm du lịch nổi tiếng Hà Nội

Phạt 300.000 đồng nếu hút thuốc lá tại 30 điểm du lịch nổi tiếng Hà Nội

Phạt 300.000 đồng nếu hút thuốc tại 30 điểm nổi tiếng ở Hà Nội

Phạt 300.000 đồng nếu hút thuốc tại 30 điểm nổi tiếng ở Hà Nội

Hà Nội cấm hút thuốc lá tại 30 điểm điểm văn hóa, du lịch, di tích

Hà Nội cấm hút thuốc lá tại 30 điểm điểm văn hóa, du lịch, di tích

Điểm danh 30 điểm du lịch, di tích thực hiện 'cấm hút thuốc lá' ở Hà Nội

Điểm danh 30 điểm du lịch, di tích thực hiện 'cấm hút thuốc lá' ở Hà Nội

Hàng loạt điểm cấm hút thuốc lá ở Hà Nội và mức phạt tiền

Hàng loạt điểm cấm hút thuốc lá ở Hà Nội và mức phạt tiền

30 địa điểm nào của Hà Nội, du khách khi hút thuốc lá sẽ bị phạt tiền?

30 địa điểm nào của Hà Nội, du khách khi hút thuốc lá sẽ bị phạt tiền?

Hà Nội: Phạt 300 nghìn đồng nếu hút thuốc tại 30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội: Phạt 300 nghìn đồng nếu hút thuốc tại 30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Nói không với thuốc lá ở các điểm du lịch

Nói không với thuốc lá ở các điểm du lịch

30 điểm du lịch không khói thuốc ở Hà Nội

30 điểm du lịch không khói thuốc ở Hà Nội

Hà Nội công bố danh sách 30 điểm sẽ thực hiện mô hình điểm du lịch không khói thuốc

Hà Nội công bố danh sách 30 điểm sẽ thực hiện mô hình điểm du lịch không khói thuốc

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Mô hình 'Điểm du lịch không khói thuốc' góp phần bảo vệ môi trường

Mô hình 'Điểm du lịch không khói thuốc' góp phần bảo vệ môi trường

Hà Nội đẩy mạnh mô hình du lịch không khói thuốc

Hà Nội đẩy mạnh mô hình du lịch không khói thuốc

30 điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội sắp bị cấm hút thuốc lá, phạt tại chỗ

30 điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội sắp bị cấm hút thuốc lá, phạt tại chỗ