Bồi dưỡng cán bộ làm hạt nhân phong trào thi đua

Bồi dưỡng cán bộ làm hạt nhân phong trào thi đua

Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan Lục quân 1 được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên ở nhiều...
Ngời sáng những ánh sao thi đua

Ngời sáng những ánh sao thi đua

Đổi mới phong trào Thi đua quyết thắng

Đổi mới phong trào Thi đua quyết thắng

Toàn quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng nghiêm túc, chất lượng

Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Luôn giữ vững 'lá cờ đầu'

Luôn giữ vững 'lá cờ đầu'

Phiên họp Tiểu ban nội dung và Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Phiên họp Tiểu ban nội dung và Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Bộ Quốc phòng tổng kết năm 2019

Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Bộ Quốc phòng tổng kết năm 2019

Người 'đầu tàu' gương mẫu

Người 'đầu tàu' gương mẫu

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Bệnh viện Quân y 175

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Bệnh viện Quân y 175

Đột phá, tiên phong, khởi tạo thực tại mới

Đột phá, tiên phong, khởi tạo thực tại mới

Sáng y đức, giỏi y thuật, hiện đại và hội nhập

Sáng y đức, giỏi y thuật, hiện đại và hội nhập

Không ngừng nâng cao khả năng bảo đảm quân y cho nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng cho các tình huống

Không ngừng nâng cao khả năng bảo đảm quân y cho nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng cho các tình huống

Đẩy mạnh thi đua, xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực

Đẩy mạnh thi đua, xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực

Thi đua thực chất, phát triển vững chắc, hướng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm

Thi đua thực chất, phát triển vững chắc, hướng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm

Không ngừng nâng tầm mục tiêu thi đua

Tô đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân

Tô đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân

Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Hóa học, giai đoạn 2014-2019

Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Hóa học, giai đoạn 2014-2019

Tạo động lực để Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tạo động lực để Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Động lực đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học

Động lực đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học

Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh đoàn 11, giai đoạn 2014-2019

Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh đoàn 11, giai đoạn 2014-2019

Trường Sĩ quan Lục quân 2 tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu

Trường Sĩ quan Lục quân 2 tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu

Động lực lớn từ phong trào thi đua quyết thắng

Động lực lớn từ phong trào thi đua quyết thắng

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014- 2019

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014- 2019

Khát khao cống hiến, trưởng thành

Khát khao cống hiến, trưởng thành

Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng công ty Thái Sơn

Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng công ty Thái Sơn

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X dự kiến diễn ra trong tháng 4-2020

Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên cuối năm

Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên cuối năm

Nhân điển hình, đẩy phong trào ở Sư đoàn 325

Nhân điển hình, đẩy phong trào ở Sư đoàn 325

Sáng tạo, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thi đua quyết thắng

Đại hội Thi đua Quyết thắng Học viện Lục quân giai đoạn 2014-2019

Đại hội Thi đua Quyết thắng Học viện Lục quân giai đoạn 2014-2019

Tiên phong về sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Tiên phong về sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Thi đua toàn diện, liên tục

Thi đua toàn diện, liên tục

Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân

Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân

Đoàn kết, sáng tạo thi đua quyết thắng

Đoàn kết, sáng tạo thi đua quyết thắng

Làm chủ nhiệm vụ trong môi trường hợp tác quốc tế

Làm chủ nhiệm vụ trong môi trường hợp tác quốc tế

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Quán triệt và tổ chức thực hiện trọng tâm, trọng điểm ở Vùng 2

Quán triệt và tổ chức thực hiện trọng tâm, trọng điểm ở Vùng 2

Đẩy mạnh thi đua, xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh

Đẩy mạnh thi đua, xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ