Bán đấu giá xe tham nhũng của Phó tổng thống Guinea

Bán đấu giá xe tham nhũng của Phó tổng thống Guinea

Siêu xe của Tổng thống Guinea Xích Đạo bán đấu giá hơn 8 triệu USD

Siêu xe của Tổng thống Guinea Xích Đạo bán đấu giá hơn 8 triệu USD

Siêu xe mui trần Lamborghini bị tịch thu bán giá 192 tỷ

Siêu xe mui trần Lamborghini bị tịch thu bán giá 192 tỷ

Siêu xe Lamborghini tịch thu từ trùm độc tài được bán giá gây 'choáng'

Siêu xe Lamborghini tịch thu từ trùm độc tài được bán giá gây 'choáng'

Lamborghini Veneno Roadster được đấu giá 8,3 triệu USD

Lamborghini Veneno Roadster được đấu giá 8,3 triệu USD

Hàng chục siêu xe của con trai Tổng thống Guinea Xích Đạo được đấu giá khiến giới chơi xe 'lóa mắt'

Hàng chục siêu xe của con trai Tổng thống Guinea Xích Đạo được đấu giá khiến giới chơi xe 'lóa mắt'

Phó tổng thống Guinea Xích đạo: Dân chơi xa xỉ khoác áo chính khách

Phó tổng thống Guinea Xích đạo: Dân chơi xa xỉ khoác áo chính khách

Đấu giá 25 siêu xe nhờ tham nhũng mà có, thu về 27 triệu USD

Đấu giá 25 siêu xe nhờ tham nhũng mà có, thu về 27 triệu USD

Đấu giá 25 siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo

Thụy Sĩ: Dàn siêu xe của con trai Tổng thống Guinea Xích đạo bị đem bán đấu giá

Thụy Sĩ: Dàn siêu xe của con trai Tổng thống Guinea Xích đạo bị đem bán đấu giá

Đấu giá 25 siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo

Đấu giá 25 siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo

Đấu giá 25 siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo

Đấu giá 25 siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo

Đấu giá 25 siêu xe của phó tổng thống châu Phi

Đấu giá 25 siêu xe của phó tổng thống châu Phi

Ngắm dàn siêu xe đẹp lộng lẫy đang được đại hạ giá

Ngắm dàn siêu xe đẹp lộng lẫy đang được đại hạ giá

Hàng chục siêu xe của con trai TT Guinea Xích Đạo bị đấu giá ở Thụy Sĩ

Hàng chục siêu xe của con trai TT Guinea Xích Đạo bị đấu giá ở Thụy Sĩ

Thụy Sỹ bán đấu giá loạt siêu xe của con trai Tổng thống Guinea Xích đạo

Thụy Sỹ bán đấu giá loạt siêu xe của con trai Tổng thống Guinea Xích đạo

Thụy Sĩ đấu giá 25 siêu xe tịch thu của con trai TT Guinea Xích đạo

Thụy Sĩ đấu giá 25 siêu xe tịch thu của con trai TT Guinea Xích đạo

Koenigsegg 'dằn mặt' Bonhams do định giá thấp siêu xe One:1