Kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp vào GDP còn khiêm tốn

Kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp vào GDP còn khiêm tốn

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã: Cơ hội và thách thức

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã: Cơ hội và thách thức

Gỡ 'điểm nghẽn' để kinh tế tập thể phát triển

Gỡ 'điểm nghẽn' để kinh tế tập thể phát triển

Sở KH&ĐT Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng về phát triển kinh tế tập thể

Sở KH&ĐT Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng về phát triển kinh tế tập thể

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về kinh tế tập thể

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về kinh tế tập thể

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tập thể

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tập thể

Nhiều cơ hội cho kinh tế tập thể, hợp tác xã

Nhiều cơ hội cho kinh tế tập thể, hợp tác xã

Hỗ trợ kinh tế tập thể theo nguyên lý thị trường

Hỗ trợ kinh tế tập thể theo nguyên lý thị trường

Thủ tướng: Đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững

Thủ tướng: Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu của người dân

Thủ tướng: Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu của người dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhiều người chưa 'mặn mà' với hợp tác xã kiểu mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhiều người chưa 'mặn mà' với hợp tác xã kiểu mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đề cao tính tự nguyện của người dân trong phát triển kinh tế hợp tác xã

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đề cao tính tự nguyện của người dân trong phát triển kinh tế hợp tác xã

'Phát triển kinh tế tập thể cần tuân theo nguyên tắc thị trường'

'Phát triển kinh tế tập thể cần tuân theo nguyên tắc thị trường'

Phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của hợp tác xã

Phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của hợp tác xã

'3 đồng hành, 5 hỗ trợ' trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

'3 đồng hành, 5 hỗ trợ' trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Kinh tế tập thể phát triển còn èo uột, chưa xứng với tiềm năng

Kinh tế tập thể phát triển còn èo uột, chưa xứng với tiềm năng

Phát triển KT hợp tác: Áp đặt hành chính sẽ không thành, buông lỏng càng bết bát

Phát triển KT hợp tác: Áp đặt hành chính sẽ không thành, buông lỏng càng bết bát

Chuyên gia Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm phát triển hợp tác xã

Chuyên gia Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm phát triển hợp tác xã

Sẽ có những quyết sách mới cho phát triển kinh tế tập thể

Sẽ có những quyết sách mới cho phát triển kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể ngày càng đóng vai trò quan trọng, nòng cốt là hợp tác xã

Kinh tế tập thể ngày càng đóng vai trò quan trọng, nòng cốt là hợp tác xã

Chúng ta có đang đi trái quy luật với thế giới?

Chúng ta có đang đi trái quy luật với thế giới?

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện kinh tế tập thể

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện kinh tế tập thể

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế hợp tác, hợp tác xã có vai trò quan trọng với nền kinh tế xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế hợp tác, hợp tác xã có vai trò quan trọng với nền kinh tế xã hội

Bối cảnh mới và đòi hỏi khắt khe với kinh tế tập thể

Bối cảnh mới và đòi hỏi khắt khe với kinh tế tập thể

Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Cách mạng 4.0 là cơ hội để kinh tế hợp tác xã mở rộng sang lĩnh vực phi truyền thống

Cách mạng 4.0 là cơ hội để kinh tế hợp tác xã mở rộng sang lĩnh vực phi truyền thống

Sau 15 năm, số lượng HTX tăng 59%

Sau 15 năm, số lượng HTX tăng 59%

Cần nhân rộng mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác kiểu mới

Cần nhân rộng mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác kiểu mới

'Nông dân giờ khôn hơn rồi...'

'Nông dân giờ khôn hơn rồi...'

Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Kinh tế tập thể cần đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả

Kinh tế tập thể cần đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả

Tìm động lực mới cho khu vực kinh tế tập thể phát triển

Tìm động lực mới cho khu vực kinh tế tập thể phát triển

Hợp tác xã phải đổi mới trước sự 'khắt khe' của thị trường

Hợp tác xã phải đổi mới trước sự 'khắt khe' của thị trường

Tổng kết 15 năm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tổng kết 15 năm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Hợp tác xã phi nông nghiệp khó thu hút vốn đầu tư

Hợp tác xã phi nông nghiệp khó thu hút vốn đầu tư

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng kinh tế tập thể

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng kinh tế tập thể

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành Công Thương: Chuyển biến cả lượng và chất

Kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành Công Thương: Chuyển biến cả lượng và chất

Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm đổi mới kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Kinh tế tập thể phát triển chưa tương xứng tiềm năng

Kinh tế tập thể phát triển chưa tương xứng tiềm năng

Gần 9.000 hợp tác xã có lãi bình quân 500 triệu đồng/năm

Gần 9.000 hợp tác xã có lãi bình quân 500 triệu đồng/năm

Bình quân mỗi hợp tác xã phi nông nghiệp lãi nửa tỉ đồng/năm

Bình quân mỗi hợp tác xã phi nông nghiệp lãi nửa tỉ đồng/năm

PTT Vương Đình Huệ: Nâng cao kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp

PTT Vương Đình Huệ: Nâng cao kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp

Nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể

Nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể

Địa phương cần có chính sách đặc thù phát triển HTX phi nông nghiệp

Địa phương cần có chính sách đặc thù phát triển HTX phi nông nghiệp

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Cần tạo cơ chế để kinh tế tập thể, HTX phi nông nghiệp bứt phá

Cần tạo cơ chế để kinh tế tập thể, HTX phi nông nghiệp bứt phá

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Sớm khắc phục chồng chéo, đảm bảo hiệu quả quản lý kinh tế tập thể

Sớm khắc phục chồng chéo, đảm bảo hiệu quả quản lý kinh tế tập thể

50% - 83% HTX phi nông nghiệp làm ăn hiệu quả, lãi bình quân gần nửa tỷ mỗi năm

50% - 83% HTX phi nông nghiệp làm ăn hiệu quả, lãi bình quân gần nửa tỷ mỗi năm

Tuyên truyền Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể đến gần 4,3 triệu người dân

Tuyên truyền Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể đến gần 4,3 triệu người dân

Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp

Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp