Khách sạn 'Nữ nhi quốc' đầu tiên trên thế giới

Khách sạn 'Nữ nhi quốc' đầu tiên trên thế giới

Đây là khách sạn đầu tiên trên thế giới chỉ đón tiếp du khách là phái nữ và 'nói không' với nam giới.
Khách sạn 'thiên đường cho phái nữ' đầu tiên trên thế giới

Khách sạn 'thiên đường cho phái nữ' đầu tiên trên thế giới