Phát hiện nhà máy Công nghiệp 500 năm tuổi

Phát hiện nhà máy Công nghiệp 500 năm tuổi

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra tàn tích của một nhà máy chưng cất rượu khổng lồ ở Trung Quốc có từ thời...
Phát hiện ngôi đền bí ẩn và kho báu chìm dưới đáy biển 1.200 năm

Phát hiện ngôi đền bí ẩn và kho báu chìm dưới đáy biển 1.200 năm